Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<1213141516>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2013
Phòng Môi Giới
#262 Đã gửi : 18/10/2013 lúc 03:34:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

ECI
NHS
VKC
Phòng Môi Giới
#263 Đã gửi : 21/10/2013 lúc 03:47:21(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

GAS
Phòng Môi Giới
#264 Đã gửi : 22/10/2013 lúc 04:37:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 22/10

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 22/10

PVC
PXS
Phòng Môi Giới
#265 Đã gửi : 23/10/2013 lúc 03:43:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

SDE
SJD
SKS
Phòng Môi Giới
#266 Đã gửi : 24/10/2013 lúc 03:49:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

ABT
DQC

Phòng Môi Giới
#267 Đã gửi : 25/10/2013 lúc 03:45:59(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá cuối ngày 25/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

HCM
Phòng Môi Giới
#268 Đã gửi : 28/10/2013 lúc 03:40:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#269 Đã gửi : 29/10/2013 lúc 03:37:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày:

PHR
VIR
Phòng Môi Giới
#270 Đã gửi : 30/10/2013 lúc 04:07:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

HDA
Phòng Môi Giới
#271 Đã gửi : 31/10/2013 lúc 03:40:23(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 31/10

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#272 Đã gửi : 01/11/2013 lúc 04:07:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/11

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#273 Đã gửi : 04/11/2013 lúc 04:03:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#274 Đã gửi : 05/11/2013 lúc 03:40:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 05/11

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#275 Đã gửi : 06/11/2013 lúc 03:57:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDHKQ:

IDV
KHPNHC
PSD
Phòng Môi Giới
#276 Đã gửi : 07/11/2013 lúc 04:14:33(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

DNM
PGD
VHF
Phòng Môi Giới
#277 Đã gửi : 08/11/2013 lúc 03:56:33(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

THG
Phòng Môi Giới
#278 Đã gửi : 11/11/2013 lúc 03:54:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#279 Đã gửi : 12/11/2013 lúc 03:50:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 12/11

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã CK GDKHQ ngày 12/11

BMP
BTT
Phòng Môi Giới
#280 Đã gửi : 13/11/2013 lúc 03:38:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

BBC
OPC
VC3
Phòng Môi Giới
#281 Đã gửi : 14/11/2013 lúc 03:39:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/11

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 14/11

CLC
IMP
KSB
SHI
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (65)
16 Trang«<1213141516>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.