Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<1011121314>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2013
Phòng Môi Giới
#222 Đã gửi : 26/08/2013 lúc 03:42:33(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/08/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 26/08/2013:

DSN
HCM
NNC
RAL
VSC
Phòng Môi Giới
#223 Đã gửi : 27/08/2013 lúc 03:49:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/08/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 27/08:

HOM
HSG
Phòng Môi Giới
#224 Đã gửi : 28/08/2013 lúc 03:45:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/08/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 28/08:

CCI
HMH
IN4
Phòng Môi Giới
#225 Đã gửi : 29/08/2013 lúc 04:04:40(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/08/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#226 Đã gửi : 30/08/2013 lúc 03:42:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 30/08

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu mã GDKHQ ngày 30/08

ADP
Phòng Môi Giới
#227 Đã gửi : 03/09/2013 lúc 03:39:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

HPG
PVS
SBA
Phòng Môi Giới
#228 Đã gửi : 04/09/2013 lúc 03:41:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

PAC
Phòng Môi Giới
#229 Đã gửi : 05/09/2013 lúc 03:45:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 05/09

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã CK GDKHQ ngày 05/09

RHC
SRF
VNC
Phòng Môi Giới
#230 Đã gửi : 06/09/2013 lúc 03:49:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 06/09

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 06/09

CMV
CTG
PDN
SDT
SFC
Phòng Môi Giới
#231 Đã gửi : 09/09/2013 lúc 03:39:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 09/09

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#232 Đã gửi : 10/09/2013 lúc 03:42:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 10/09:

DL1
VC3
Phòng Môi Giới
#233 Đã gửi : 11/09/2013 lúc 06:26:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#234 Đã gửi : 12/09/2013 lúc 03:47:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
dữ liệu ngày 12/09

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 12/09

DZM
Phòng Môi Giới
#235 Đã gửi : 13/09/2013 lúc 03:49:29(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 13/09/2013:

GDT
HTL
SSC
Phòng Môi Giới
#236 Đã gửi : 16/09/2013 lúc 03:51:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ ngày 16/09:

S55
Phòng Môi Giới
#237 Đã gửi : 17/09/2013 lúc 03:50:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CHP
Phòng Môi Giới
#238 Đã gửi : 18/09/2013 lúc 03:15:06(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 18/09:

CII
D2D
DAE
SFN
TH1
TNA
VNL
Phòng Môi Giới
#239 Đã gửi : 19/09/2013 lúc 03:50:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 19/09

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 19/09

FIT
VHL
Phòng Môi Giới
#240 Đã gửi : 20/09/2013 lúc 03:54:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 20/09

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 20/09

IHK
Phòng Môi Giới
#241 Đã gửi : 23/09/2013 lúc 03:57:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (60)
16 Trang«<1011121314>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.