Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<1112131415>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2013
Phòng Môi Giới
#242 Đã gửi : 24/09/2013 lúc 05:39:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

BST
HGM
TRẦN THANH BÌNH
#243 Đã gửi : 25/09/2013 lúc 08:38:24(UTC)

Link data HOSE ko có bạn ơi. Bạn upload lại nhé. Tks.
Phòng Môi Giới
#244 Đã gửi : 25/09/2013 lúc 09:22:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Originally Posted by: Client19028 Go to Quoted Post
Link data HOSE ko có bạn ơi. Bạn upload lại nhé. Tks.

Đã có dữ liệu, bác download nhé. Tks bác
Phòng Môi Giới
#245 Đã gửi : 25/09/2013 lúc 03:16:58(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 25/09:

HLD
HTI
PTG
S91
SD5
SD9
Phòng Môi Giới
#246 Đã gửi : 26/09/2013 lúc 03:55:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

BHS
HPL
SJE
TPP
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#247 Đã gửi : 27/09/2013 lúc 04:07:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

D11
DPM
PET
TLG
Phòng Môi Giới
#248 Đã gửi : 30/09/2013 lúc 04:03:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/09/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

DIC
Phòng Môi Giới
#249 Đã gửi : 01/10/2013 lúc 03:42:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/10

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#250 Đã gửi : 02/10/2013 lúc 03:55:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#251 Đã gửi : 03/10/2013 lúc 04:02:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

CTS
STG
Phòng Môi Giới
#252 Đã gửi : 04/10/2013 lúc 03:53:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

OGC
VMD
Phòng Môi Giới
#253 Đã gửi : 07/10/2013 lúc 03:44:08(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DVP
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#254 Đã gửi : 08/10/2013 lúc 03:47:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 08/10

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 08/10

BHS
JVC
SEC
VLA
Phòng Môi Giới
#255 Đã gửi : 09/10/2013 lúc 03:39:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

CNG
Phòng Môi Giới
#256 Đã gửi : 10/10/2013 lúc 03:52:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ ngày 10/10:

HCC
Phòng Môi Giới
#257 Đã gửi : 11/10/2013 lúc 04:20:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

ICI
Phòng Môi Giới
#258 Đã gửi : 14/10/2013 lúc 03:41:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 14/10:

LBM
SD2
SKS
Phòng Môi Giới
#259 Đã gửi : 15/10/2013 lúc 03:48:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/10/2013:

Index
HNX
HOSE
Upcom

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

DAG
Phòng Môi Giới
#260 Đã gửi : 16/10/2013 lúc 03:43:39(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 16/10:

C21
DC4
LHC
MBB
SRF
Phòng Môi Giới
#261 Đã gửi : 17/10/2013 lúc 03:38:40(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/10/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

VSI
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (51)
16 Trang«<1112131415>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.