Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<13141516>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2013
Phòng Môi Giới
#282 Đã gửi : 15/11/2013 lúc 04:06:57(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

ASM
C32
HAG
Phòng Môi Giới
#283 Đã gửi : 18/11/2013 lúc 03:42:51(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 18/11:

BBS
FDC
SDV
ST8
SVC
TRA
Phòng Môi Giới
#284 Đã gửi : 19/11/2013 lúc 05:31:37(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 19/11

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#285 Đã gửi : 20/11/2013 lúc 03:56:06(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

MCP
PTP
PVI
SED
Phòng Môi Giới
#286 Đã gửi : 21/11/2013 lúc 04:21:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

HOT
KBE
LCS
Phòng Môi Giới
#287 Đã gửi : 22/11/2013 lúc 04:06:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

DRL
HAD
HAP
MTH
Phòng Môi Giới
#288 Đã gửi : 25/11/2013 lúc 03:46:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

HTC
Phòng Môi Giới
#289 Đã gửi : 26/11/2013 lúc 03:56:06(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

ADP
APC
GDT
GIL
GMD
HGM
HHC
LCD
ONE
Phòng Môi Giới
#290 Đã gửi : 27/11/2013 lúc 03:42:47(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 27/11:

GHC
VHG
Phòng Môi Giới
#291 Đã gửi : 28/11/2013 lúc 03:58:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#292 Đã gửi : 29/11/2013 lúc 03:48:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/11/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 29/11:

BMC
STB
VNR
Phòng Môi Giới
#293 Đã gửi : 02/12/2013 lúc 04:01:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

HAI
PVD
SGC
VFG
Phòng Môi Giới
#294 Đã gửi : 03/12/2013 lúc 04:09:45(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

HU3
TIX
VCF
VSH
Phòng Môi Giới
#295 Đã gửi : 04/12/2013 lúc 03:52:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/12/2013:

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ

DPR
IME
Phòng Môi Giới
#296 Đã gửi : 05/12/2013 lúc 03:48:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 05/12/2013

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu mã GDKHQ ngày 05/12

DAD
KTS
NTP
TNY
Phòng Môi Giới
#297 Đã gửi : 06/12/2013 lúc 04:29:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ:

NTW
Phòng Môi Giới
#298 Đã gửi : 09/12/2013 lúc 03:45:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 09/12/2013

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#299 Đã gửi : 10/12/2013 lúc 03:54:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 10/12/2013

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 10/12

HTV
KHA
Phòng Môi Giới
#300 Đã gửi : 11/12/2013 lúc 04:05:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 11/12/2013

HNX
HOSE
UPCOM
INDEX

Dữ liệu mã CK GDKHQ ngày 11/12

DXG
Phòng Môi Giới
#301 Đã gửi : 12/12/2013 lúc 05:11:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 12/12

INDEX
HOSE
HNX
UPCOM

Dữ liệu mã GDKHQ ngày 12/12

SD4
GMX
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
16 Trang«<13141516>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.