Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<678910>»
Dữ liệu Metastock năm 2019
Hà Đăng Huy
#141 Đã gửi : 24/06/2019 lúc 05:33:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 24/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGM
DAT
DCG
HAT
PNP
SFG
Hà Đăng Huy
#142 Đã gửi : 25/06/2019 lúc 05:24:01(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 25/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABC
DTD
PTI
SCI
TPP
TRS
VPH
Hà Đăng Huy
#143 Đã gửi : 26/06/2019 lúc 05:32:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 26/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ANV
NBR
PTP
PVP
TDH
Hà Đăng Huy
#144 Đã gửi : 27/06/2019 lúc 05:30:39(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 27/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AMC
BCM
CCL
DC1
DDN
HLC
MAC
NBP
PBT
POV
SEP
SHE
VHD
VHL
VIT
VNR
YRC
Hà Đăng Huy
#145 Đã gửi : 28/06/2019 lúc 06:45:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 28/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAV
ADP
BSC
DTI
HSM
MPT
NET
PJS
SKG
Hà Đăng Huy
#146 Đã gửi : 01/07/2019 lúc 05:35:33(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 01/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHK
HEM
Hà Đăng Huy
#147 Đã gửi : 02/07/2019 lúc 05:24:33(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 02/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHG
TND
VNL
Hà Đăng Huy
#148 Đã gửi : 03/07/2019 lúc 06:34:19(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 03/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAN
QLT
S99
VLW
Hà Đăng Huy
#149 Đã gửi : 04/07/2019 lúc 05:17:33(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 04/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CEO
D2D
PSN
SBL
Hà Đăng Huy
#150 Đã gửi : 05/07/2019 lúc 05:32:01(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 05/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FBC
HPH
KGM
TCH
Hà Đăng Huy
#151 Đã gửi : 08/07/2019 lúc 05:31:39(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 08/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DRI
LBC
SJ1
Hà Đăng Huy
#152 Đã gửi : 09/07/2019 lúc 05:27:59(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 09/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CDC
HID
KHS
NTW
SBT
TLT
TVP
Hà Đăng Huy
#153 Đã gửi : 10/07/2019 lúc 05:22:09(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 10/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAM
Hà Đăng Huy
#154 Đã gửi : 11/07/2019 lúc 05:25:05(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 11/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CDG
HWS
PMJ
SFI
SZL
VCP
Hà Đăng Huy
#155 Đã gửi : 12/07/2019 lúc 05:21:37(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 12/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGP
DNA
HGW
KBC
LMI
NQT
PBP
PVM
SMC
TVA
Hà Đăng Huy
#156 Đã gửi : 15/07/2019 lúc 05:27:11(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 15/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACC
CKV
DHT
EMG
FCN
FT1
TSG
Hà Đăng Huy
#157 Đã gửi : 16/07/2019 lúc 05:27:23(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 16/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LM8
Hà Đăng Huy
#158 Đã gửi : 17/07/2019 lúc 05:35:02(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 17/07/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C36
DFC
PGS
VGC
Client36963
#159 Đã gửi : 18/07/2019 lúc 07:08:52(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Dữ liệu ngày 17/07/2019 bị nhầm sáng ngày 16 rồi ad ơi. Cho số liệu mới để kịp giao dịch sáng nay nhé, cám ơn!
Hà Đăng Huy
#160 Đã gửi : 18/07/2019 lúc 05:16:21(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Originally Posted by: Client36963 Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 17/07/2019 bị nhầm sáng ngày 16 rồi ad ơi. Cho số liệu mới để kịp giao dịch sáng nay nhé, cám ơn!


Bác vào lấy lại giúp em nhé
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (8)
15 Trang«<678910>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.