Thông báo

Icon
Error

15 Trang123>»
Dữ liệu Metastock năm 2019
Hà Đăng Huy
#1 Đã gửi : 02/01/2019 lúc 05:17:23(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 02/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
Client36963
#2 Đã gửi : 02/01/2019 lúc 05:55:09(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 02/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN


404 - File or directory not found.

Add up lại giúp với, tks.
1 người cảm ơn Client36963 cho bài viết.
Client92221
#3 Đã gửi : 02/01/2019 lúc 11:56:53(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Dear Ad Huy,

Ad vui lòng kiểm tra lại
+ Dữ liệu toàn bộ tháng 12/2018
+ Dữ điều chỉnh SBT tháng 12/2018
+ Dữ liệu daily 02/01/2019

Mấy dữ liệu này lâu lâu lại cứ bị tình trạng không có data hay chỉ 2KB, Hoặc cập nhật sai. Lần gần nhất xảy ra mới cách vài tháng giờ lặp lại

Xin cám ơn
Hà Đăng Huy
#10 Đã gửi : 03/01/2019 lúc 05:42:59(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 03/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PSL
RCL
STG
Hà Đăng Huy
#4 Đã gửi : 03/01/2019 lúc 05:54:48(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Dear Ad Huy,

Ad vui lòng kiểm tra lại
+ Dữ liệu toàn bộ tháng 12/2018
+ Dữ điều chỉnh SBT tháng 12/2018
+ Dữ liệu daily 02/01/2019

Mấy dữ liệu này lâu lâu lại cứ bị tình trạng không có data hay chỉ 2KB, Hoặc cập nhật sai. Lần gần nhất xảy ra mới cách vài tháng giờ lặp lại

Xin cám ơn


Vâng cảm ơn bác đã góp ý, e sẽ kiểm tra lại rồi khắc phục ạ
Hà Đăng Huy
#11 Đã gửi : 04/01/2019 lúc 05:25:05(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 04/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EAD
MDN
SMA
TRA
Client92221
#12 Đã gửi : 07/01/2019 lúc 05:48:27(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ad Huy post nhầm qua 2018. Em quote lại qua đây ạ

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 07/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Client92221 cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#13 Đã gửi : 08/01/2019 lúc 05:20:50(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 08/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

A32
DHP
DXV
TTD
Shogun
#5 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 04:35:06(UTC)

Cảm ơn: 68 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Dear Ad Huy,

Ad vui lòng kiểm tra lại
+ Dữ liệu toàn bộ tháng 12/2018
+ Dữ điều chỉnh SBT tháng 12/2018
+ Dữ liệu daily 02/01/2019

Mấy dữ liệu này lâu lâu lại cứ bị tình trạng không có data hay chỉ 2KB, Hoặc cập nhật sai. Lần gần nhất xảy ra mới cách vài tháng giờ lặp lại

Xin cám ơn


Vâng cảm ơn bác đã góp ý, e sẽ kiểm tra lại rồi khắc phục ạ

vẫn chưa kiểm tra nên anh em đầu tư người ta vẫn chưa tải đc kìa
Client77559
#6 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 05:39:47(UTC)

Originally Posted by: Shogun Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Dear Ad Huy,

Ad vui lòng kiểm tra lại
+ Dữ liệu toàn bộ tháng 12/2018
+ Dữ điều chỉnh SBT tháng 12/2018
+ Dữ liệu daily 02/01/2019

Mấy dữ liệu này lâu lâu lại cứ bị tình trạng không có data hay chỉ 2KB, Hoặc cập nhật sai. Lần gần nhất xảy ra mới cách vài tháng giờ lặp lại

Xin cám ơn


Vâng cảm ơn bác đã góp ý, e sẽ kiểm tra lại rồi khắc phục ạ

vẫn chưa kiểm tra nên anh em đầu tư người ta vẫn chưa tải đc kìa


ko sửa được thì làm được gì nhau nào...
Hà Đăng Huy
#14 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 06:00:18(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 09/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BSH
BST
DRL
HMH
ICG
NDP
Hà Đăng Huy
#7 Đã gửi : 09/01/2019 lúc 06:01:14(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Shogun Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Dear Ad Huy,

Ad vui lòng kiểm tra lại
+ Dữ liệu toàn bộ tháng 12/2018
+ Dữ điều chỉnh SBT tháng 12/2018
+ Dữ liệu daily 02/01/2019

Mấy dữ liệu này lâu lâu lại cứ bị tình trạng không có data hay chỉ 2KB, Hoặc cập nhật sai. Lần gần nhất xảy ra mới cách vài tháng giờ lặp lại

Xin cám ơn


Vâng cảm ơn bác đã góp ý, e sẽ kiểm tra lại rồi khắc phục ạ

vẫn chưa kiểm tra nên anh em đầu tư người ta vẫn chưa tải đc kìa


ko sửa được thì làm được gì nhau nào...


Dear bác
bên kỹ thuật đã kiểm tra nhưng link không có vấn đề gì ạ, các bác thử lại giúp em, nếu có lỗi thì chụp ảnh màn hình giúp em được không ạ
em cảm ơn
Hà Đăng Huy
#15 Đã gửi : 10/01/2019 lúc 05:19:12(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 10/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

POT
SD5
SJE
TIP
Shogun
#8 Đã gửi : 11/01/2019 lúc 08:27:56(UTC)

Cảm ơn: 68 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Shogun Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Dear Ad Huy,

Ad vui lòng kiểm tra lại
+ Dữ liệu toàn bộ tháng 12/2018
+ Dữ điều chỉnh SBT tháng 12/2018
+ Dữ liệu daily 02/01/2019

Mấy dữ liệu này lâu lâu lại cứ bị tình trạng không có data hay chỉ 2KB, Hoặc cập nhật sai. Lần gần nhất xảy ra mới cách vài tháng giờ lặp lại

Xin cám ơn


Vâng cảm ơn bác đã góp ý, e sẽ kiểm tra lại rồi khắc phục ạ

vẫn chưa kiểm tra nên anh em đầu tư người ta vẫn chưa tải đc kìa


ko sửa được thì làm được gì nhau nào...


Dear bác
bên kỹ thuật đã kiểm tra nhưng link không có vấn đề gì ạ, các bác thử lại giúp em, nếu có lỗi thì chụp ảnh màn hình giúp em được không ạ
em cảm ơn

Chào bác, cái quan trọng là nhà mình dùng mạng VNPT và Viettel thay vì mạng FPT, có thể bên kĩ thuật mình đang sử dụng mạng FPT nên thấy tải xuống bình thường chăng (mình đính kèm ảnh thì nó không cho đính kèm này)
Hà Đăng Huy
#9 Đã gửi : 11/01/2019 lúc 05:32:03(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Originally Posted by: Shogun Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client77559 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Shogun Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Dear Ad Huy,

Ad vui lòng kiểm tra lại
+ Dữ liệu toàn bộ tháng 12/2018
+ Dữ điều chỉnh SBT tháng 12/2018
+ Dữ liệu daily 02/01/2019

Mấy dữ liệu này lâu lâu lại cứ bị tình trạng không có data hay chỉ 2KB, Hoặc cập nhật sai. Lần gần nhất xảy ra mới cách vài tháng giờ lặp lại

Xin cám ơn


Vâng cảm ơn bác đã góp ý, e sẽ kiểm tra lại rồi khắc phục ạ

vẫn chưa kiểm tra nên anh em đầu tư người ta vẫn chưa tải đc kìa


ko sửa được thì làm được gì nhau nào...


Dear bác
bên kỹ thuật đã kiểm tra nhưng link không có vấn đề gì ạ, các bác thử lại giúp em, nếu có lỗi thì chụp ảnh màn hình giúp em được không ạ
em cảm ơn

Chào bác, cái quan trọng là nhà mình dùng mạng VNPT và Viettel thay vì mạng FPT, có thể bên kĩ thuật mình đang sử dụng mạng FPT nên thấy tải xuống bình thường chăng (mình đính kèm ảnh thì nó không cho đính kèm này)


Bác có thể email cho em theo địa chỉ huyhd@fpts.com.vn
em cảm ơn bác
Hà Đăng Huy
#16 Đã gửi : 11/01/2019 lúc 05:32:11(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 11/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTU
HNP
NAV
TPS
TV4
VWS
Hà Đăng Huy
#17 Đã gửi : 14/01/2019 lúc 05:30:33(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 14/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DTN
FDT
FOC
HU1
SBT
SHS
SPM
Hà Đăng Huy
#18 Đã gửi : 15/01/2019 lúc 05:34:11(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 15/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

MH3
S4A
SMN
YTC
Hà Đăng Huy
#19 Đã gửi : 16/01/2019 lúc 06:41:14(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 16/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DGC
NTL
SRA
VDS
VGS
Hà Đăng Huy
#20 Đã gửi : 17/01/2019 lúc 06:15:29(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 17/01/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C47
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (20)
15 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.