Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<89101112>»
Dữ liệu Metastock năm 2019
Client36963
#181 Đã gửi : 12/08/2019 lúc 07:51:03(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 12/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BIO

Nhầm sang dữ liệu ngày 9/8 rồi ad ơi, tk!
Hà Đăng Huy
#183 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 05:27:43(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 13/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHA
CCI
DXG
NUE
PVT
RCL
TTT
Hà Đăng Huy
#182 Đã gửi : 13/08/2019 lúc 05:28:03(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Originally Posted by: Client36963 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 12/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BIO

Nhầm sang dữ liệu ngày 9/8 rồi ad ơi, tk!


Em đã sửa bác vào lấy lại giúp em nhé
thks
Hà Đăng Huy
#184 Đã gửi : 14/08/2019 lúc 05:35:59(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 14/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
C71
DIG
FOC
KSV
SVC
TDP
VIB
VTL
VTV
Hà Đăng Huy
#185 Đã gửi : 15/08/2019 lúc 05:25:21(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 15/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FPT
HTC
SDV
VC9
Hà Đăng Huy
#186 Đã gửi : 16/08/2019 lúc 05:36:09(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 16/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BIC
GEX
SZC
VCF
Hà Đăng Huy
#187 Đã gửi : 19/08/2019 lúc 05:42:51(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 19/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNA
DTG
FLC
GHC
L14
SOV
TPC
VPI
Hà Đăng Huy
#188 Đã gửi : 20/08/2019 lúc 05:42:41(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 20/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNE
VCS
Hà Đăng Huy
#189 Đã gửi : 22/08/2019 lúc 06:01:08(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 21/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#190 Đã gửi : 22/08/2019 lúc 06:01:28(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 22/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HST
VFG
Hà Đăng Huy
#191 Đã gửi : 23/08/2019 lúc 05:32:58(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 23/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTT
MBN
MCH
TVH
Hà Đăng Huy
#192 Đã gửi : 26/08/2019 lúc 05:39:57(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 26/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACE
BWS
CC1
FMC
SAS
Hà Đăng Huy
#193 Đã gửi : 27/08/2019 lúc 05:47:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 27/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SIC
VGV
XDH
Hà Đăng Huy
#194 Đã gửi : 28/08/2019 lúc 05:17:57(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 28/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VSC
Hà Đăng Huy
#195 Đã gửi : 29/08/2019 lúc 05:46:12(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 29/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDW
CAP
FCN
GAS
INC
NQB
NS3
QNW
SUM
TTH
V12
Hà Đăng Huy
#196 Đã gửi : 30/08/2019 lúc 05:48:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 30/08/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

QNS
TTV
VTX
Hà Đăng Huy
#197 Đã gửi : 03/09/2019 lúc 05:23:21(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 03/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C69
TVB
Hà Đăng Huy
#198 Đã gửi : 04/09/2019 lúc 05:53:40(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 04/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMJ
DS3
NLG
QHW
Hà Đăng Huy
#199 Đã gửi : 05/09/2019 lúc 05:42:17(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 05/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
CAV
CTX
DNW
POS
SAB
TA9
Hà Đăng Huy
#200 Đã gửi : 06/09/2019 lúc 05:23:07(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 06/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHN
CTR
NTF
PHR
RAL
TVW
VCW
VET
VNC
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (13)
15 Trang«<89101112>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.