Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<910111213>»
Dữ liệu Metastock năm 2019
Hà Đăng Huy
#201 Đã gửi : 09/09/2019 lúc 06:04:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 09/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DMC
EMS
HJS
MCT
SB1
SC5
Hà Đăng Huy
#202 Đã gửi : 10/09/2019 lúc 05:18:10(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 10/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HAD
TDC
Hà Đăng Huy
#203 Đã gửi : 11/09/2019 lúc 05:33:40(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 11/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ALT
CIA
SNC
VAV
Hà Đăng Huy
#204 Đã gửi : 12/09/2019 lúc 05:10:31(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 12/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

APP
BSH
Hà Đăng Huy
#205 Đã gửi : 13/09/2019 lúc 05:34:23(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 13/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTT
CTS
DNC
HCC
HD8
SPC
Hà Đăng Huy
#206 Đã gửi : 16/09/2019 lúc 05:29:09(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 16/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ADP
VNM
Hà Đăng Huy
#207 Đã gửi : 17/09/2019 lúc 05:45:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 17/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DAR
HVX
NAP
PMP
PWS
WSB
YBM
Client36963
#208 Đã gửi : 18/09/2019 lúc 08:55:00(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 17/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DAR
HVX
NAP
PMP
PWS
WSB
YBM

Bị lỗi 404 - File or directory not found. ad ơi, check lại giúp nhé, tks!
Hà Đăng Huy
#209 Đã gửi : 18/09/2019 lúc 06:02:13(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 18/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNN
MBB
SHP
Hà Đăng Huy
#210 Đã gửi : 19/09/2019 lúc 05:50:55(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 19/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BXH
DHN
DLT
GLT
L62
NST
PPS
SGR
TGP
TLG
UPC
Hà Đăng Huy
#211 Đã gửi : 20/09/2019 lúc 06:19:14(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 20/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PNT
Hà Đăng Huy
#212 Đã gửi : 24/09/2019 lúc 01:52:20(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 23/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KTC
MCC
TA6
TSJ
Hà Đăng Huy
#213 Đã gửi : 24/09/2019 lúc 06:41:45(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 24/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DCG
HAM
HCT
SAM
Hà Đăng Huy
#214 Đã gửi : 25/09/2019 lúc 05:23:49(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 25/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CMP
DCM
DIH
DPR
PSP
PVB
TBD
Hà Đăng Huy
#215 Đã gửi : 27/09/2019 lúc 05:32:14(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 27/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NAG
PVS
QTC
Client53177
#216 Đã gửi : 28/09/2019 lúc 09:13:35(UTC)

Dear Ad !
Hình như Ad quên gửi file ngày 26/09/2019. Nhờ Ad gửi thêm giúp.
Thank Ad.
Hà Đăng Huy
#217 Đã gửi : 30/09/2019 lúc 06:09:11(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 30/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ISH
PCC
TCL
TTN
Hà Đăng Huy
#218 Đã gửi : 30/09/2019 lúc 06:09:37(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 26/09/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTD
D11
HTV
HU6
TN1
VTE
Hà Đăng Huy
#219 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 06:24:48(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 01/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VMD
Hà Đăng Huy
#220 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 05:40:22(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 02/10/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ASP
DBH
DRL
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
15 Trang«<910111213>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.