Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<56789>»
Dữ liệu Metastock năm 2019
Hà Đăng Huy
#123 Đã gửi : 29/05/2019 lúc 05:20:12(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 29/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BBM
BRS
C32
DPC
GCB
GEG
HAP
HTR
IBC
LAW
LSS
NBW
SPA
TMP
TNA
TV3
XDH
Hà Đăng Huy
#124 Đã gửi : 30/05/2019 lúc 05:33:35(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Hà Đăng Huy
#125 Đã gửi : 31/05/2019 lúc 05:31:17(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 31/05/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AC4
BLT
CTB
DNH
HTE
HVN
PSL
SBM
TNC
Client92221
#118 Đã gửi : 03/06/2019 lúc 11:11:53(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Dear Ad Huy

Dữ liệu điều chỉnh của VIX ngày 23/05/2019 bị lỗi. Nhờ Ad cập nhật lại dùm nhé.

Xin cám ơn.

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 23/05/2019
Dữ liệu điều chỉnh
VIX

Hà Đăng Huy
#126 Đã gửi : 03/06/2019 lúc 06:13:14(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 03/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CSC
CSV
DOC
DSC
HHA
KHP
KTU
LQN
PCE
PTS
SVG
VCS
VSC
Hà Đăng Huy
#119 Đã gửi : 03/06/2019 lúc 06:14:00(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Dear Ad Huy

Dữ liệu điều chỉnh của VIX ngày 23/05/2019 bị lỗi. Nhờ Ad cập nhật lại dùm nhé.

Xin cám ơn.

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 23/05/2019
Dữ liệu điều chỉnh
VIXBác vào lấy lại theo link bên dưới giúp em nhé
Thanks

VIX
Hà Đăng Huy
#127 Đã gửi : 04/06/2019 lúc 05:26:22(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 04/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ARM
BMP
HAH
HHV
HNI
HPG
HTC
SID
THI
TOW
VDB
VTB
VTP
Hà Đăng Huy
#128 Đã gửi : 05/06/2019 lúc 05:28:43(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 05/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EBS
HDC
HTU
KSE
NCT
PNJ
POB
PTT
SCS
SPD
TSB
VIB
VNM
Hà Đăng Huy
#129 Đã gửi : 06/06/2019 lúc 05:42:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 06/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

A32
CH5
CPC
CTF
EVE
HGM
NDC
PMS
SBH
SHI
TKC
Hà Đăng Huy
#130 Đã gửi : 07/06/2019 lúc 05:27:28(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 07/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BPC
CDH
DVN
HAD
HAS
HJS
HNB
HTN
IDC
L14
LKW
MCH
MDG
NBT
SPV
TTG
TV4
VND
WCS
Hà Đăng Huy
#131 Đã gửi : 10/06/2019 lúc 05:24:51(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 10/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMI
HFB
NFC
NLG
PMG
RAT
TKU
Hà Đăng Huy
#132 Đã gửi : 11/06/2019 lúc 05:24:21(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 11/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DDH
DHA
HDG
KDH
TYA
UDJ
VGR
VGT
VIN
Hà Đăng Huy
#133 Đã gửi : 12/06/2019 lúc 05:34:34(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 12/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FCM
NAF
STU
TCO
THR
TRA
Hà Đăng Huy
#134 Đã gửi : 13/06/2019 lúc 05:30:11(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 13/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C22
DPM
DSS
FOX
GMX
HLE
HPP
IMP
L10
NLS
PLC
TAP
TNG
VND
VNF
Hà Đăng Huy
#135 Đã gửi : 14/06/2019 lúc 05:23:33(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 14/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCE
BFC
CAG
FRT
LAS
LWS
OPC
PCM
TAW
VPB
VPD
Hà Đăng Huy
#136 Đã gửi : 17/06/2019 lúc 05:47:33(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 17/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTF
CXH
D2D
HBE
ICC
KMT
STK
TBC
TVS
Hà Đăng Huy
#137 Đã gửi : 18/06/2019 lúc 05:12:35(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 18/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CIA
GIL
STP
Hà Đăng Huy
#138 Đã gửi : 19/06/2019 lúc 05:37:18(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 19/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BLW
BSI
DNS
DSV
DVP
HFC
MDC
PAC
PC1
PPP
PTX
SAL
SHS
TVT
Hà Đăng Huy
#139 Đã gửi : 20/06/2019 lúc 05:28:31(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 20/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDT
BSL
DAS
GMC
PSD
TEG
TV2
Hà Đăng Huy
#140 Đã gửi : 21/06/2019 lúc 05:09:37(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 21/06/2019

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GND
HVT
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
15 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.