Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<23456>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2016
Phòng Môi Giới
#61 Đã gửi : 30/03/2016 lúc 03:59:38(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAV
Phòng Môi Giới
#62 Đã gửi : 31/03/2016 lúc 04:58:03(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 31/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LBE
LHC
Phòng Môi Giới
#63 Đã gửi : 01/04/2016 lúc 03:59:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ITQ
Phòng Môi Giới
#64 Đã gửi : 04/04/2016 lúc 05:16:10(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

RAL
VSH
Phòng Môi Giới
#65 Đã gửi : 05/04/2016 lúc 04:07:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GMX
Phòng Môi Giới
#66 Đã gửi : 06/04/2016 lúc 03:59:38(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#67 Đã gửi : 07/04/2016 lúc 03:50:57(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
CEO
Phòng Môi Giới
#68 Đã gửi : 08/04/2016 lúc 04:07:10(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ADC
Phòng Môi Giới
#69 Đã gửi : 11/04/2016 lúc 03:52:29(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VNC
Phòng Môi Giới
#70 Đã gửi : 12/04/2016 lúc 04:11:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SFN
Phòng Môi Giới
#71 Đã gửi : 13/04/2016 lúc 05:14:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#72 Đã gửi : 14/04/2016 lúc 03:52:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GTA
HSG
SRF
TCT
THS
Phòng Môi Giới
#73 Đã gửi : 15/04/2016 lúc 03:43:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KVC
Phòng Môi Giới
#74 Đã gửi : 19/04/2016 lúc 04:11:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DCL
DHT
INN
STK
VC7
VCC
Phòng Môi Giới
#75 Đã gửi : 20/04/2016 lúc 04:07:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NT2
VCM
Phòng Môi Giới
#76 Đã gửi : 21/04/2016 lúc 03:54:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PSC
TCO
Phòng Môi Giới
#77 Đã gửi : 22/04/2016 lúc 03:49:40(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CHP
IVS
S55
THB
Phòng Môi Giới
#78 Đã gửi : 25/04/2016 lúc 04:09:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HOT
Phòng Môi Giới
#79 Đã gửi : 26/04/2016 lúc 03:54:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#80 Đã gửi : 27/04/2016 lúc 04:08:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/04/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LHG
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (15)
16 Trang«<23456>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.