Thông báo

Icon
Error

16 Trang<1234>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2016
Phòng Môi Giới
#21 Đã gửi : 29/01/2016 lúc 05:30:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
NKG
Phòng Môi Giới
#22 Đã gửi : 01/02/2016 lúc 04:08:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#23 Đã gửi : 02/02/2016 lúc 03:50:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TVS
Phòng Môi Giới
#24 Đã gửi : 03/02/2016 lúc 03:59:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CNG
Phòng Môi Giới
#25 Đã gửi : 04/02/2016 lúc 04:19:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 04/02/2016:

NCT
Phòng Môi Giới
#26 Đã gửi : 05/02/2016 lúc 03:45:10(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#27 Đã gửi : 15/02/2016 lúc 03:47:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PRC
Phòng Môi Giới
#28 Đã gửi : 16/02/2016 lúc 03:58:07(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

OPC
SGD
SVI
Phòng Môi Giới
#29 Đã gửi : 17/02/2016 lúc 03:49:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 17/02/2016:

VGP
Phòng Môi Giới
#30 Đã gửi : 18/02/2016 lúc 03:56:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TCM
TS4
Phòng Môi Giới
#31 Đã gửi : 19/02/2016 lúc 03:47:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CCI
CX8
VC1
Phòng Môi Giới
#32 Đã gửi : 22/02/2016 lúc 03:49:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 22/02/2016:

CEO
Phòng Môi Giới
#33 Đã gửi : 23/02/2016 lúc 04:31:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

L18
PTB
TLG
Phòng Môi Giới
#34 Đã gửi : 24/02/2016 lúc 03:46:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HUT
TDH
TNA
Phòng Môi Giới
#35 Đã gửi : 25/02/2016 lúc 03:45:39(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DGW
EMC
HTP
RCL
Phòng Môi Giới
#36 Đã gửi : 26/02/2016 lúc 03:57:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HTC
REE
Phòng Môi Giới
#37 Đã gửi : 29/02/2016 lúc 04:00:23(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/02/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDB
MKV
Phòng Môi Giới
#38 Đã gửi : 01/03/2016 lúc 04:09:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#39 Đã gửi : 02/03/2016 lúc 03:48:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 02/03/2016:

SJ1
Phòng Môi Giới
#40 Đã gửi : 03/03/2016 lúc 04:05:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (17)
16 Trang<1234>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.