Thông báo

Icon
Error

16 Trang<12345>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2016
Phòng Môi Giới
#41 Đã gửi : 04/03/2016 lúc 05:09:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DBC
VNR
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
TRẦN ĐỨC NGHĨA
#42 Đã gửi : 06/03/2016 lúc 06:16:49(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hi a/c,

Tôi thấy và đang sử dụng của bên Vndirect có sản phẩm datafeed giúp cập nhật dữ liệu cho Amibroker rất hay, hiện đang miễn phí:

http://tuvan.vndirect.com.vn/datafeed/#guide

A/c dùng thử, góp ý.

Kiến nghị FPTS nên có sản phẩm tương tự.
Phòng Môi Giới
#43 Đã gửi : 07/03/2016 lúc 04:03:21(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNC
ECI
EID
LGC
MCF
SCD
Phòng Môi Giới
#44 Đã gửi : 08/03/2016 lúc 04:04:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#45 Đã gửi : 09/03/2016 lúc 03:50:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

MBB
MCC
TCL
TPH
Phòng Môi Giới
#46 Đã gửi : 10/03/2016 lúc 03:42:03(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ASA
BMC
NHC
TXM
Phòng Môi Giới
#47 Đã gửi : 11/03/2016 lúc 05:11:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#48 Đã gửi : 11/03/2016 lúc 05:13:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 11/03/2016:

EBS
SAV
Phòng Môi Giới
#49 Đã gửi : 14/03/2016 lúc 04:03:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HHS
PJC
QST
Phòng Môi Giới
#50 Đã gửi : 15/03/2016 lúc 03:58:37(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAP
Phòng Môi Giới
#51 Đã gửi : 16/03/2016 lúc 03:55:03(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BBC
HKB
TTC
Phòng Môi Giới
#52 Đã gửi : 17/03/2016 lúc 03:47:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
ELC
GAS
Phòng Môi Giới
#53 Đã gửi : 18/03/2016 lúc 03:47:59(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GDT
L35
SSM
VNL
Phòng Môi Giới
#54 Đã gửi : 21/03/2016 lúc 03:51:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNM
Phòng Môi Giới
#55 Đã gửi : 22/03/2016 lúc 03:54:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PMC
Phòng Môi Giới
#56 Đã gửi : 23/03/2016 lúc 03:46:10(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 23/03/2016:

NLG
Phòng Môi Giới
#57 Đã gửi : 24/03/2016 lúc 03:56:47(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GLT
HCT
HEV
LCD
NGC
Phòng Môi Giới
#58 Đã gửi : 25/03/2016 lúc 03:52:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FID
Phòng Môi Giới
#59 Đã gửi : 28/03/2016 lúc 03:49:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#60 Đã gửi : 29/03/2016 lúc 03:55:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/03/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTB
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (46)
16 Trang<12345>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.