Thông báo

Icon
Error

16 Trang123>»
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2016
Phòng Môi Giới
#1 Đã gửi : 04/01/2016 lúc 04:51:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#2 Đã gửi : 05/01/2016 lúc 04:15:23(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NTP
Phòng Môi Giới
#3 Đã gửi : 06/01/2016 lúc 04:15:35(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#4 Đã gửi : 07/01/2016 lúc 04:31:33(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ONE
KSB
NAV
Phòng Môi Giới
#5 Đã gửi : 08/01/2016 lúc 04:00:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#6 Đã gửi : 11/01/2016 lúc 05:11:38(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PSD
DGC
Phòng Môi Giới
#7 Đã gửi : 12/01/2016 lúc 03:52:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VFG
Phòng Môi Giới
#8 Đã gửi : 13/01/2016 lúc 04:53:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#9 Đã gửi : 14/01/2016 lúc 03:52:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#10 Đã gửi : 14/01/2016 lúc 05:21:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FMC
SMN
ST8
VSA
Phòng Môi Giới
#11 Đã gửi : 15/01/2016 lúc 03:51:35(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DGL
HGM
KHA
SD4
Phòng Môi Giới
#12 Đã gửi : 18/01/2016 lúc 03:59:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ADC
HVG
SJE
Phòng Môi Giới
#13 Đã gửi : 19/01/2016 lúc 04:40:57(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BST
D2D
TV4
Phòng Môi Giới
#14 Đã gửi : 20/01/2016 lúc 03:38:27(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TDH
Phòng Môi Giới
#15 Đã gửi : 21/01/2016 lúc 05:38:58(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PIV
RDP
Phòng Môi Giới
#16 Đã gửi : 22/01/2016 lúc 05:23:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HMH
VMS
Phòng Môi Giới
#17 Đã gửi : 25/01/2016 lúc 03:46:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACL
CTB
D11
HTL
SDN
Phòng Môi Giới
#18 Đã gửi : 26/01/2016 lúc 04:53:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TRA
Phòng Môi Giới
#19 Đã gửi : 27/01/2016 lúc 03:41:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PPP
IDI
Phòng Môi Giới
#20 Đã gửi : 28/01/2016 lúc 03:54:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/01/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DBT
PDN
QBS
STC
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (12)
16 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.