Thông báo

Icon
Error

6 Trang«<3456>
Gửi chủ đề
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2012
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#81 Đã gửi : 12/11/2012 lúc 02:39:59(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/11/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#82 Đã gửi : 13/11/2012 lúc 02:37:36(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/11/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#83 Đã gửi : 14/11/2012 lúc 02:48:23(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#84 Đã gửi : 15/11/2012 lúc 02:57:11(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#85 Đã gửi : 16/11/2012 lúc 02:37:43(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#86 Đã gửi : 19/11/2012 lúc 03:07:27(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/11/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#87 Đã gửi : 20/11/2012 lúc 03:30:48(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/11/2012

Index

HNX

HOSE

UPCOM
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#88 Đã gửi : 21/11/2012 lúc 03:35:59(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/11/2012

Index

HOSE

HNX

UPCOM
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#89 Đã gửi : 22/11/2012 lúc 03:14:18(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#90 Đã gửi : 23/11/2012 lúc 03:49:47(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#91 Đã gửi : 26/11/2012 lúc 03:33:46(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#92 Đã gửi : 27/11/2012 lúc 03:28:46(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/11

Index

HOSE

HNX

Upcom
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#93 Đã gửi : 28/11/2012 lúc 03:23:32(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/11

Index
HNX-Index
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#94 Đã gửi : 29/11/2012 lúc 03:28:01(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/11

HNX
HOSE
Index
Upcom
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#95 Đã gửi : 30/11/2012 lúc 03:47:35(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/11/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#96 Đã gửi : 03/12/2012 lúc 03:25:26(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/12

HNX
HOSE
Index
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#97 Đã gửi : 04/12/2012 lúc 03:12:11(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/12/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#98 Đã gửi : 05/12/2012 lúc 04:31:28(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/12/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#99 Đã gửi : 06/12/2012 lúc 02:39:17(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/12/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#100 Đã gửi : 07/12/2012 lúc 03:05:50(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/12/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
6 Trang«<3456>
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.