Thông báo

Icon
Error

6 Trang«<23456>
Gửi chủ đề
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2012
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#61 Đã gửi : 15/10/2012 lúc 02:40:25(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#62 Đã gửi : 16/10/2012 lúc 02:44:46(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/10/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#63 Đã gửi : 17/10/2012 lúc 02:36:06(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#64 Đã gửi : 18/10/2012 lúc 03:28:20(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#65 Đã gửi : 19/10/2012 lúc 02:46:09(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#66 Đã gửi : 22/10/2012 lúc 02:45:07(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/10/2012:

INDEX
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#67 Đã gửi : 23/10/2012 lúc 03:38:17(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#68 Đã gửi : 24/10/2012 lúc 02:34:19(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/10/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#69 Đã gửi : 25/10/2012 lúc 02:51:06(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/10/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#70 Đã gửi : 26/10/2012 lúc 03:33:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/10/2012

HNX

HOSE

Index

Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#71 Đã gửi : 29/10/2012 lúc 02:39:00(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#72 Đã gửi : 30/10/2012 lúc 03:31:31(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/10/2012:

Index
HNX
HOSE
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#73 Đã gửi : 31/10/2012 lúc 03:08:41(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 31/10/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#74 Đã gửi : 01/11/2012 lúc 03:59:17(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu Metastock ngày 01/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#75 Đã gửi : 02/11/2012 lúc 02:52:07(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#76 Đã gửi : 05/11/2012 lúc 03:47:23(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#77 Đã gửi : 06/11/2012 lúc 03:12:57(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/11/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#78 Đã gửi : 07/11/2012 lúc 02:48:23(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/11/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#79 Đã gửi : 08/11/2012 lúc 02:56:46(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/11/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#80 Đã gửi : 09/11/2012 lúc 06:13:01(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/11/2012:

Index
HOSE
HNX
Upcom
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
6 Trang«<23456>
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.