Thông báo

Icon
Error

18 Trang«<56789>»
Dữ liệu Metastock năm 2018
Hà Đăng Huy
#123 Đã gửi : 29/05/2018 lúc 05:34:03(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 29/05/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HBC
HJS
HLC
HLD
HTI
NBW
NHC
NTP
PMB
STP
TPC
Hà Đăng Huy
#124 Đã gửi : 30/05/2018 lúc 06:21:00(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/05

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HBE
PET
PPC
SFC
SHI
TKU
TMB
Hà Đăng Huy
#125 Đã gửi : 31/05/2018 lúc 05:17:11(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu giá ngày 31/05:
Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:
HSG
LHG
TNC
Hà Đăng Huy
#126 Đã gửi : 01/06/2018 lúc 05:15:30(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/06:
Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:
CLL
VNR
Hà Đăng Huy
#127 Đã gửi : 04/06/2018 lúc 06:57:45(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 04/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CDC
IMP
SDN
SFI
VE4
VPS
Hà Đăng Huy
#128 Đã gửi : 05/06/2018 lúc 04:18:39(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 05/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AMC
GIL
VNM
VTB
Hà Đăng Huy
#129 Đã gửi : 06/06/2018 lúc 05:23:38(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 06/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IBC
LDG
NLG
TMC
Hà Đăng Huy
#130 Đã gửi : 07/06/2018 lúc 05:24:23(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 07/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CPC
IDV
PME
QTC
TBC
TDH
Hà Đăng Huy
#131 Đã gửi : 08/06/2018 lúc 05:22:01(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 08/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

MCF
TSB
Hà Đăng Huy
#132 Đã gửi : 11/06/2018 lúc 05:13:59(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 11/06
Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh
DTT
MDG
NKG
Hà Đăng Huy
#133 Đã gửi : 12/06/2018 lúc 05:26:07(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 12/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACC
HPG
VC9

Hà Đăng Huy
#134 Đã gửi : 13/06/2018 lúc 05:23:15(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 13/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KHP
VAF
Hà Đăng Huy
#135 Đã gửi : 14/06/2018 lúc 06:11:20(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Hà Đăng Huy
#136 Đã gửi : 15/06/2018 lúc 05:34:40(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 15/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHT
PGS
SBV
TA9
VC1
Hà Đăng Huy
#137 Đã gửi : 18/06/2018 lúc 06:21:01(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 18/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AST
BSI
C32
NDX
THG
VDS
VPB
Hà Đăng Huy
#138 Đã gửi : 19/06/2018 lúc 04:15:25(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 19/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGM
BFC
CAP
D2D
KMT
SKG
SRC
VC2
Hà Đăng Huy
#139 Đã gửi : 20/06/2018 lúc 04:15:31(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 20/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HDB
PSD
Hà Đăng Huy
#140 Đã gửi : 21/06/2018 lúc 04:09:41(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 21/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CHP
CSM
TV3
Hà Đăng Huy
#141 Đã gửi : 22/06/2018 lúc 04:27:26(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 22/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#142 Đã gửi : 25/06/2018 lúc 05:39:31(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 25/06

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BIC
DRC
NDN
PAC
PLX
TNG
VFG

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (9)
18 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.