Thông báo

Icon
Error

18 Trang«<34567>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2018
HÀ ĐĂNG HUY
#82 Đã gửi : 06/04/2018 lúc 05:14:10(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 06/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BAX
RAL
THS
HÀ ĐĂNG HUY
#83 Đã gửi : 09/04/2018 lúc 05:49:42(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 09/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
SIC
HÀ ĐĂNG HUY
#84 Đã gửi : 10/04/2018 lúc 04:54:10(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 10/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CLL
HÀ ĐĂNG HUY
#85 Đã gửi : 11/04/2018 lúc 04:01:56(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 11/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#86 Đã gửi : 12/04/2018 lúc 04:14:28(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 12/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#87 Đã gửi : 13/04/2018 lúc 05:16:20(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 13/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SCR
HÀ ĐĂNG HUY
#88 Đã gửi : 16/04/2018 lúc 05:20:58(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 16/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTB
HÀ ĐĂNG HUY
#89 Đã gửi : 17/04/2018 lúc 05:08:52(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 17/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#90 Đã gửi : 18/04/2018 lúc 04:15:30(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 18/04/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHG
HÀ ĐĂNG HUY
#91 Đã gửi : 19/04/2018 lúc 05:31:49(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 19/04/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EBS
NAF
TIP
VCC
VSH
NGUYỄN TẤN PHONG
#92 Đã gửi : 20/04/2018 lúc 02:29:24(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hi Ad,

Dữ liệu điều chỉnh 180419_VCC.XLS hư rồi ad ơi.

Nhờ Ad up lại dùm nhé.

Xin cám ơn
HÀ ĐĂNG HUY
#94 Đã gửi : 20/04/2018 lúc 04:11:29(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 20/04/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PRC
CIA
HÀ ĐĂNG HUY
#93 Đã gửi : 20/04/2018 lúc 04:11:46(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Hi Ad,

Dữ liệu điều chỉnh 180419_VCC.XLS hư rồi ad ơi.

Nhờ Ad up lại dùm nhé.

Xin cám ơn


Bác vào lấy lại giúp em nhé
Thanks
HÀ ĐĂNG HUY
#95 Đã gửi : 23/04/2018 lúc 05:00:17(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 23/04/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SAF
SD6
PPC
HÀ ĐĂNG HUY
#96 Đã gửi : 24/04/2018 lúc 05:41:42(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 24/04/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SBA
MWG
HÀ ĐĂNG HUY
#97 Đã gửi : 26/04/2018 lúc 05:46:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 24/04/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FMC
HLD
HÀ ĐĂNG HUY
#98 Đã gửi : 27/04/2018 lúc 05:27:34(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 27/04/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GSP
PDR
S4A
SRF
HÀ ĐĂNG HUY
#99 Đã gửi : 02/05/2018 lúc 05:40:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 02/05/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HAH
DHT
HÀ ĐĂNG HUY
#100 Đã gửi : 03/05/2018 lúc 05:29:08(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 03/05/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HII
SDG
VNC
HÀ ĐĂNG HUY
#101 Đã gửi : 04/05/2018 lúc 03:53:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 04/05/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CLM
ROS
SAV
TCO
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
18 Trang«<34567>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.