Thông báo

Icon
Error

18 Trang<12345>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2018
PHẠM THỊ THANH VÂN
#39 Đã gửi : 09/02/2018 lúc 08:36:31(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Originally Posted by: Client68429 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 06/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

BWE

dữ liệu index bị sai bác Huy ơi...bác post lại giúp mọi người được không ?


Dữ liệu sai sàn nào bác nhỉ

sai Vn30 va VNindex bạn ơi
HÀ ĐĂNG HUY
#43 Đã gửi : 09/02/2018 lúc 05:10:40(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 09/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

PGI
SGD
HÀ ĐĂNG HUY
#44 Đã gửi : 12/02/2018 lúc 03:54:37(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NLG
VCS
HÀ ĐĂNG HUY
#45 Đã gửi : 13/02/2018 lúc 04:42:13(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SMA
TCM
HÀ ĐĂNG HUY
#46 Đã gửi : 21/02/2018 lúc 05:13:39(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAM
TV4
HÀ ĐĂNG HUY
#47 Đã gửi : 22/02/2018 lúc 05:12:42(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 22/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#48 Đã gửi : 23/02/2018 lúc 05:34:25(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 23/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PVS
VIP
VPH
HÀ ĐĂNG HUY
#49 Đã gửi : 26/02/2018 lúc 05:27:26(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 26/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#50 Đã gửi : 27/02/2018 lúc 05:29:57(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 27/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ADC
HDG
NLG
SSC
TIP
TNA
TTZ
VMC
VND
HÀ ĐĂNG HUY
#51 Đã gửi : 28/02/2018 lúc 05:22:18(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHT
REE
HÀ ĐĂNG HUY
#52 Đã gửi : 01/03/2018 lúc 05:14:10(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 01/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNC
EID
L14
HÀ ĐĂNG HUY
#53 Đã gửi : 02/03/2018 lúc 05:16:16(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 02/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#54 Đã gửi : 05/03/2018 lúc 04:28:28(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 05/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#55 Đã gửi : 06/03/2018 lúc 04:25:52(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 06/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
HÀ ĐĂNG HUY
#56 Đã gửi : 07/03/2018 lúc 04:18:00(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#57 Đã gửi : 08/03/2018 lúc 04:22:13(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 08/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SLS
DAD
BDB
HÀ ĐĂNG HUY
#58 Đã gửi : 09/03/2018 lúc 04:14:18(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 09/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ECI
GMD
HÀ ĐĂNG HUY
#59 Đã gửi : 12/03/2018 lúc 05:39:49(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HID
HÀ ĐĂNG HUY
#60 Đã gửi : 13/03/2018 lúc 04:05:59(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

S55
NGUYỄN TẤN PHONG
#61 Đã gửi : 13/03/2018 lúc 08:49:52(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 13/03/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

S55Dữ liệu các sàn bị lỗi rồi Ad ơi.
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (19)
18 Trang<12345>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.