Thông báo

Icon
Error

18 Trang«<7891011>»
Dữ liệu Metastock năm 2018
Hà Đăng Huy
#163 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 05:09:19(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 11//07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCE
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#164 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 04:19:08(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 12//07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DS3
VC3
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#165 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 04:22:55(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 13/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BVS
CKV
HCD
NT2
VSI
Hà Đăng Huy
#166 Đã gửi : 16/07/2018 lúc 04:10:14(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 16/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TRC
Hà Đăng Huy
#167 Đã gửi : 17/07/2018 lúc 03:58:19(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 17/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NGC
Hà Đăng Huy
#168 Đã gửi : 18/07/2018 lúc 05:22:40(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 18/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LGL
Hà Đăng Huy
#169 Đã gửi : 19/07/2018 lúc 04:41:10(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 19/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IJC
SCI
SGR
Hà Đăng Huy
#170 Đã gửi : 20/07/2018 lúc 04:04:57(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 20/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SGH
SJF
TEG
VTJ
Client92221
#171 Đã gửi : 20/07/2018 lúc 11:39:24(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 20/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Dữ liệu lỗi rồi Ad ơi. Nhờ Ad cập nhật lại dùm nhé.

Xin cám ơn
Hà Đăng Huy
#173 Đã gửi : 23/07/2018 lúc 05:20:01(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 23/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SMA
Hà Đăng Huy
#172 Đã gửi : 23/07/2018 lúc 05:20:18(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Originally Posted by: Client92221 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 20/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Dữ liệu lỗi rồi Ad ơi. Nhờ Ad cập nhật lại dùm nhé.

Xin cám ơn


Bác vào lấy lại giúp em ạ
em cảm ơn
Hà Đăng Huy
#174 Đã gửi : 24/07/2018 lúc 04:17:13(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 24/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BRC
INC
SZL
Hà Đăng Huy
#175 Đã gửi : 25/07/2018 lúc 05:07:19(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 25/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#176 Đã gửi : 26/07/2018 lúc 05:09:10(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết

Dữ liệu ngày 26/07:
Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:
PTD
TVS
Hà Đăng Huy
#177 Đã gửi : 27/07/2018 lúc 05:20:48(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 27/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

VSA
Hà Đăng Huy
#180 Đã gửi : 30/07/2018 lúc 04:03:42(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 30/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHG
L10
PHP
SJ1
Client68429
#178 Đã gửi : 30/07/2018 lúc 09:12:28(UTC)

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 27/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

VSA

Dữ liệu index bị lỗi sai ngày rồi ad ơi. Có thể up lại giúp mình được ko
Hà Đăng Huy
#179 Đã gửi : 31/07/2018 lúc 05:33:12(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Originally Posted by: Client68429 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 27/07:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

VSA

Dữ liệu index bị lỗi sai ngày rồi ad ơi. Có thể up lại giúp mình được ko


Bác vào lấy lại giúp em ạ
Hà Đăng Huy
#181 Đã gửi : 31/07/2018 lúc 05:33:55(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 31/07

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
PGD
PMG
Hà Đăng Huy
#182 Đã gửi : 01/08/2018 lúc 03:59:33(UTC)


Cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 187 lần trong 145 bài viết
Dữ liệu ngày 01/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DTD
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
18 Trang«<7891011>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.