Thông báo

Icon
Error

15 Trang123>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2015
Phòng Môi Giới
#1 Đã gửi : 05/01/2015 lúc 03:54:35(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#2 Đã gửi : 05/01/2015 lúc 05:13:25(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

FIT
SGD
VNT

1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#3 Đã gửi : 06/01/2015 lúc 04:33:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#4 Đã gửi : 06/01/2015 lúc 05:12:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

EID
HCM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#5 Đã gửi : 07/01/2015 lúc 05:12:40(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/01/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

DSN
KSB
LGC
PSD
TLG
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#6 Đã gửi : 08/01/2015 lúc 04:43:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#7 Đã gửi : 09/01/2015 lúc 04:18:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/01/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#8 Đã gửi : 12/01/2015 lúc 04:51:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 12/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh


ITQ
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#9 Đã gửi : 13/01/2015 lúc 03:39:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 13/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
BÙI NGUYÊN HÒA
#10 Đã gửi : 13/01/2015 lúc 04:56:36(UTC)

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
ad ơi, hôm nay không có gửi thêm dữ liệu giá điều chỉnh à bạn.
Hình như có mã TLH hôm nay có cổ tức.
Thanks ad :)
1 người cảm ơn BÙI NGUYÊN HÒA cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#12 Đã gửi : 13/01/2015 lúc 05:21:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

APP
HTP
HVG
LM8
TLH
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#11 Đã gửi : 13/01/2015 lúc 05:21:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Originally Posted by: Client22578 Go to Quoted Post
ad ơi, hôm nay không có gửi thêm dữ liệu giá điều chỉnh à bạn.
Hình như có mã TLH hôm nay có cổ tức.
Thanks ad :)


Mình đã up dữ liệu giá điều chỉnh lên rồi. Cám ơn bạn!
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#13 Đã gửi : 14/01/2015 lúc 03:53:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 14/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#14 Đã gửi : 14/01/2015 lúc 05:16:09(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

DQC
GDT
SCL
TDH
Phòng Môi Giới
#15 Đã gửi : 15/01/2015 lúc 03:45:03(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 15/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DIC
MHC
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#16 Đã gửi : 16/01/2015 lúc 03:42:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 16/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#17 Đã gửi : 16/01/2015 lúc 05:10:38(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

HAI
Phòng Môi Giới
#18 Đã gửi : 19/01/2015 lúc 05:30:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 19/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#19 Đã gửi : 20/01/2015 lúc 03:39:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 20/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#20 Đã gửi : 21/01/2015 lúc 03:38:39(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 21/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
15 Trang123>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.