Thông báo

Icon
Error

15 Trang<1234>»
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2015
Phòng Môi Giới
#21 Đã gửi : 21/01/2015 lúc 05:07:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

NAV
SD6
Phòng Môi Giới
#22 Đã gửi : 22/01/2015 lúc 03:41:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/01/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#23 Đã gửi : 22/01/2015 lúc 05:10:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

FDT
NCT
TV4
Phòng Môi Giới
#24 Đã gửi : 23/01/2015 lúc 04:16:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#25 Đã gửi : 26/01/2015 lúc 04:13:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/01/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#26 Đã gửi : 26/01/2015 lúc 05:55:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

CNG
PMC
SEB
Phòng Môi Giới
#27 Đã gửi : 27/01/2015 lúc 04:08:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/01/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#28 Đã gửi : 27/01/2015 lúc 05:25:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

ABT
ACL
DGC
MAS
SAM
Phòng Môi Giới
#29 Đã gửi : 28/01/2015 lúc 03:46:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/01/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ lieu điều chỉnh

NBP
STG
Phòng Môi Giới
#30 Đã gửi : 29/01/2015 lúc 04:05:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/01/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#31 Đã gửi : 29/01/2015 lúc 05:22:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

CX8
Phòng Môi Giới
#32 Đã gửi : 30/01/2015 lúc 03:41:29(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 30/01

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#33 Đã gửi : 30/01/2015 lúc 05:14:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

S99
Phòng Môi Giới
#34 Đã gửi : 02/02/2015 lúc 03:47:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/02/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#35 Đã gửi : 03/02/2015 lúc 04:38:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/02/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CPC
SFN
Phòng Môi Giới
#36 Đã gửi : 04/02/2015 lúc 05:11:14(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/02

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VTV
Phòng Môi Giới
#37 Đã gửi : 05/02/2015 lúc 03:50:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ lieu ngày 05/02

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Phòng Môi Giới
#38 Đã gửi : 05/02/2015 lúc 05:06:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

VSH
PDN
AAM
Phòng Môi Giới
#39 Đã gửi : 06/02/2015 lúc 03:50:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ lieu ngày 06/02

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#40 Đã gửi : 09/02/2015 lúc 04:02:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/02/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

COM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (46)
15 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.