Thông báo

Icon
Error

15 Trang<12345>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2015
Phòng Môi Giới
#41 Đã gửi : 10/02/2015 lúc 03:50:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 10/02

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Phòng Môi Giới
#42 Đã gửi : 10/02/2015 lúc 07:28:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

BBS
PRC
TNG
Phòng Môi Giới
#43 Đã gửi : 11/02/2015 lúc 03:50:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/02/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh ngày 11/02

BED
Phòng Môi Giới
#44 Đã gửi : 12/02/2015 lúc 03:50:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/02/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#45 Đã gửi : 12/02/2015 lúc 05:10:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

CII
FMC
Phòng Môi Giới
#46 Đã gửi : 13/02/2015 lúc 03:37:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/02/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ lieu điều chỉnh

BHT
NNC
WCS
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#47 Đã gửi : 24/02/2015 lúc 03:43:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 24/02

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

L18
VC1
Phòng Môi Giới
#48 Đã gửi : 25/02/2015 lúc 03:57:39(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 25/02

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NHC
QST
REE
TNA
Phòng Môi Giới
#49 Đã gửi : 26/02/2015 lúc 03:40:59(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 26/02

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#50 Đã gửi : 26/02/2015 lúc 05:11:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

BDB
QNC
TIE
Phòng Môi Giới
#51 Đã gửi : 27/02/2015 lúc 03:45:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/02/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ lieu điều chỉnh

HDA
Phòng Môi Giới
#52 Đã gửi : 02/03/2015 lúc 04:00:51(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

HTL
LBM
LHG
TJC
Phòng Môi Giới
#53 Đã gửi : 03/03/2015 lúc 03:49:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ lieu điều chỉnh

SVI
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#54 Đã gửi : 04/03/2015 lúc 03:50:39(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DMC
DXG
GIL
HAP
VIX
Phòng Môi Giới
#55 Đã gửi : 05/03/2015 lúc 03:44:08(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ lieu điều chỉnh

DAG
TXM
Phòng Môi Giới
#56 Đã gửi : 06/03/2015 lúc 03:39:45(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ lieu điều chỉnh

HHS
SJ1
SSI
TPH
Phòng Môi Giới
#57 Đã gửi : 09/03/2015 lúc 03:51:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#58 Đã gửi : 09/03/2015 lúc 05:38:07(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

KLS
Phòng Môi Giới
#59 Đã gửi : 10/03/2015 lúc 03:54:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PJC
TS4
VC6
Phòng Môi Giới
#60 Đã gửi : 11/03/2015 lúc 03:48:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/03/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
15 Trang<12345>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.