Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<1011121314>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2017
HÀ ĐĂNG HUY
#223 Đã gửi : 21/09/2017 lúc 03:47:49(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/09:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DL1
HÀ ĐĂNG HUY
#224 Đã gửi : 22/09/2017 lúc 04:00:39(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/09:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VJC
HÀ ĐĂNG HUY
#225 Đã gửi : 25/09/2017 lúc 03:59:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/09:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TTH
ASM
HÀ ĐĂNG HUY
#226 Đã gửi : 26/09/2017 lúc 03:49:07(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/09:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#227 Đã gửi : 27/09/2017 lúc 03:56:47(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/09:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#228 Đã gửi : 28/09/2017 lúc 04:11:33(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/09:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SAM
HUỲNH ANH HIẾU
#229 Đã gửi : 28/09/2017 lúc 10:37:53(UTC)

sau ko có dữ liệu điều chỉnh gần đây của VCB CTG DHG vậy ???
HUỲNH ANH HIẾU
#230 Đã gửi : 28/09/2017 lúc 10:40:29(UTC)

data ko có dữ liệu điều chỉnh của VCB 28/9, CTG 27/9, DHG 18/9
TỪ MINH QUANG
#231 Đã gửi : 29/09/2017 lúc 08:26:52(UTC)


Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Xin lỗi các bạn FPTS! Tôi thấy dường như có vấn đề ở đây. rất nhiều mã quan trọng không thấy có cập nhật dữ lieu điều chỉnh, trong khi các mã lớm như SAM, ÁM, DL1.... lại có. Lý do dường như không phải FPTS quá bận hay hệ thống co vấn đề gì như các bạn FPTS đã giải thích trước đền nghị cập nhật dữ liệu điều chỉnh từ rất nhiều khách hang của FPTS.
TỪ MINH QUANG
#232 Đã gửi : 29/09/2017 lúc 08:30:46(UTC)


Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Xin lỗi các bạn FPTS.
Tôi thấy dường như có vẫn đề gì ở việc cập nhật dữ liệu điều chỉnh các mã?
Rất nhiều mã không có dữ liệu điều chỉnh, trong khi nhiều mã "lởm" thì vấn có dữ liệu điều chỉnh như SAM, ASM, DL1...
Điều này làm tôi nghic rang, dường như vấn đề không phải là do các bạn FPTS bận quá không thể cập nhật dữ liệu điều chỉnh, hoặc hệ thống co vấn đề như các bạn ấy trả lời rất nhiều khách hang của FPTS về việc cung cấp dữ liệu điều chỉnh.
HÀ ĐĂNG HUY
#233 Đã gửi : 29/09/2017 lúc 04:21:09(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/09:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#234 Đã gửi : 02/10/2017 lúc 04:33:23(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#235 Đã gửi : 03/10/2017 lúc 04:07:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#236 Đã gửi : 04/10/2017 lúc 03:45:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#237 Đã gửi : 05/10/2017 lúc 03:54:59(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#238 Đã gửi : 06/10/2017 lúc 03:46:28(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#239 Đã gửi : 09/10/2017 lúc 03:39:32(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#240 Đã gửi : 10/10/2017 lúc 03:55:32(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#241 Đã gửi : 11/10/2017 lúc 03:50:46(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#244 Đã gửi : 12/10/2017 lúc 04:01:55(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 374 lần trong 323 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (10)
16 Trang«<1011121314>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.