Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<1213141516>
Dữ liệu Metastock năm 2017
Hà Đăng Huy
#264 Đã gửi : 02/11/2017 lúc 03:59:35(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BSI
HAI
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#265 Đã gửi : 03/11/2017 lúc 03:44:30(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#266 Đã gửi : 06/11/2017 lúc 03:41:55(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client92221
#267 Đã gửi : 08/11/2017 lúc 12:37:31(UTC)

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chưa có dữ liệu 07/11/2017 rồi bạn Huy ơi
Hà Đăng Huy
#268 Đã gửi : 08/11/2017 lúc 04:57:52(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#269 Đã gửi : 08/11/2017 lúc 04:58:10(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#270 Đã gửi : 09/11/2017 lúc 03:53:24(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TCR
Hà Đăng Huy
#271 Đã gửi : 10/11/2017 lúc 04:08:21(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#272 Đã gửi : 13/11/2017 lúc 03:47:21(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNC
VTJ
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#273 Đã gửi : 14/11/2017 lúc 04:11:23(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMP
HAH
LBM
VAF
Hà Đăng Huy
#274 Đã gửi : 15/11/2017 lúc 04:03:05(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TCT
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#275 Đã gửi : 16/11/2017 lúc 03:56:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LIX
NKG
PCE
VDS
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#276 Đã gửi : 17/11/2017 lúc 03:49:03(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LCD
LHC
PAC
SFG
VPS
Hà Đăng Huy
#277 Đã gửi : 20/11/2017 lúc 03:46:30(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BWE
BXH
GAS
GMX
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#278 Đã gửi : 21/11/2017 lúc 03:36:50(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DAE
DVP
TMP
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#279 Đã gửi : 22/11/2017 lúc 03:46:13(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#280 Đã gửi : 23/11/2017 lúc 04:09:32(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BFC
Hà Đăng Huy
#281 Đã gửi : 24/11/2017 lúc 04:23:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DRC
NHC
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#282 Đã gửi : 27/11/2017 lúc 03:49:18(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CET
TIX
Hà Đăng Huy
#283 Đã gửi : 28/11/2017 lúc 03:49:18(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/11:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IMP
SBV
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
16 Trang«<1213141516>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.