Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<89101112>»
Dữ liệu Metastock năm 2017
Hà Đăng Huy
#183 Đã gửi : 04/08/2017 lúc 03:43:59(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#184 Đã gửi : 07/08/2017 lúc 03:43:02(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#185 Đã gửi : 08/08/2017 lúc 03:37:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTS
SPP
Hà Đăng Huy
#186 Đã gửi : 09/08/2017 lúc 03:47:29(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ANV
Hà Đăng Huy
#187 Đã gửi : 10/08/2017 lúc 03:39:16(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#188 Đã gửi : 11/08/2017 lúc 03:36:39(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#189 Đã gửi : 14/08/2017 lúc 05:05:52(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTT
Hà Đăng Huy
#190 Đã gửi : 15/08/2017 lúc 04:23:05(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#191 Đã gửi : 16/08/2017 lúc 03:50:34(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#192 Đã gửi : 17/08/2017 lúc 03:57:24(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#193 Đã gửi : 18/08/2017 lúc 03:51:44(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#194 Đã gửi : 21/08/2017 lúc 03:39:57(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#195 Đã gửi : 22/08/2017 lúc 03:35:50(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#196 Đã gửi : 23/08/2017 lúc 03:46:50(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VIT
Hà Đăng Huy
#197 Đã gửi : 24/08/2017 lúc 03:43:41(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ONE
Hà Đăng Huy
#198 Đã gửi : 25/08/2017 lúc 03:42:30(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#199 Đã gửi : 28/08/2017 lúc 03:48:27(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client36963
#200 Đã gửi : 28/08/2017 lúc 04:05:10(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 28/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Dữ liệu HSX thiếu cổ phiếu BHS thì phải, tks ad!
Hà Đăng Huy
#201 Đã gửi : 29/08/2017 lúc 04:10:17(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 256 lần trong 213 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client36963
#202 Đã gửi : 29/08/2017 lúc 04:27:29(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 29/08:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Tiếp tục thiếu BHS trong HOSE
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (9)
16 Trang«<89101112>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.