Thông báo

Icon
Error

14 Trang123>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2014
Phòng Môi Giới
#1 Đã gửi : 02/01/2014 lúc 03:57:23(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

CII
LM8
Phòng Môi Giới
#3 Đã gửi : 03/01/2014 lúc 03:55:14(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

HMH
Phòng Môi Giới
#4 Đã gửi : 06/01/2014 lúc 03:33:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 06/01

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh giá ngày 06/01

MNC
PAC
PNJ
TCT
VE9
Phòng Môi Giới
#5 Đã gửi : 07/01/2014 lúc 04:27:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 07/01

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 07/01

TCO
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#6 Đã gửi : 08/01/2014 lúc 03:45:00(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

FDC
Phòng Môi Giới
#7 Đã gửi : 09/01/2014 lúc 03:36:07(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#8 Đã gửi : 10/01/2014 lúc 03:54:58(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#9 Đã gửi : 13/01/2014 lúc 04:17:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#10 Đã gửi : 14/01/2014 lúc 03:48:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

BST
VNF
Phòng Môi Giới
#11 Đã gửi : 15/01/2014 lúc 03:45:22(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 15/01

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#12 Đã gửi : 16/01/2014 lúc 03:52:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#13 Đã gửi : 17/01/2014 lúc 03:50:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

DMC
SGD
Phòng Môi Giới
#14 Đã gửi : 20/01/2014 lúc 03:48:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/01

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM
Phòng Môi Giới
#15 Đã gửi : 21/01/2014 lúc 03:52:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

RDP
Phòng Môi Giới
#16 Đã gửi : 22/01/2014 lúc 03:42:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 22/01

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 22/01

HSG
MAS
PAN
PRC
VLF
Phòng Môi Giới
#17 Đã gửi : 23/01/2014 lúc 03:52:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 23/01

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh giá ngày 23/01

ABT
HTP
SAP
WSB
Phòng Môi Giới
#18 Đã gửi : 24/01/2014 lúc 03:47:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#19 Đã gửi : 27/01/2014 lúc 03:51:07(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/01/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#20 Đã gửi : 06/02/2014 lúc 04:29:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

BCI
HDC
Phòng Môi Giới
#21 Đã gửi : 07/02/2014 lúc 03:46:45(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (11)
14 Trang123>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.