Thông báo

Icon
Error

14 Trang<1234>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2014
Phòng Môi Giới
#22 Đã gửi : 10/02/2014 lúc 03:56:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#23 Đã gửi : 11/02/2014 lúc 03:51:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

SFN
Phòng Môi Giới
#24 Đã gửi : 12/02/2014 lúc 04:08:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

EID
HRC
Phòng Môi Giới
#25 Đã gửi : 13/02/2014 lúc 03:49:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/02

HNX
HOSEINDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 13/02

TIE
Phòng Môi Giới
#26 Đã gửi : 14/02/2014 lúc 03:58:12(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DAE
FLC
KKC
TRA
VTV
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#27 Đã gửi : 17/02/2014 lúc 03:50:52(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#28 Đã gửi : 18/02/2014 lúc 06:08:22(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

LAS
Phòng Môi Giới
#29 Đã gửi : 19/02/2014 lúc 03:59:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CTB
REE
Phòng Môi Giới
#30 Đã gửi : 20/02/2014 lúc 04:18:25(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

GMC
L18
Phòng Môi Giới
#31 Đã gửi : 21/02/2014 lúc 03:51:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 21/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTD
HVG
LSS
Phòng Môi Giới
#32 Đã gửi : 24/02/2014 lúc 03:51:45(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

SCD
Phòng Môi Giới
#33 Đã gửi : 25/02/2014 lúc 04:00:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

AAM
TNA
TXM
VC6
Phòng Môi Giới
#34 Đã gửi : 26/02/2014 lúc 05:02:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DSN
DTL
TCL
VC1
Phòng Môi Giới
#35 Đã gửi : 27/02/2014 lúc 04:09:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/02/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

AVF
Phòng Môi Giới
#36 Đã gửi : 28/02/2014 lúc 03:46:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 28/02

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGF
HTC
Phòng Môi Giới
#37 Đã gửi : 03/03/2014 lúc 03:46:32(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/03/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DLR
QNC
SDG
Phòng Môi Giới
#38 Đã gửi : 04/03/2014 lúc 03:41:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/03/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

PGC
Phòng Môi Giới
#39 Đã gửi : 05/03/2014 lúc 04:03:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/03/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữliệu giá điều chỉnh:

BPC
Phòng Môi Giới
#40 Đã gửi : 06/03/2014 lúc 03:58:37(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/03/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

QST
Phòng Môi Giới
#41 Đã gửi : 07/03/2014 lúc 04:29:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/03/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CCI
COM
SMC
VFG
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (14)
14 Trang<1234>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.