Thông báo

Icon
Error

6 Trang<12345>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2012
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#41 Đã gửi : 18/09/2012 lúc 03:02:14(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#42 Đã gửi : 19/09/2012 lúc 03:11:56(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#43 Đã gửi : 20/09/2012 lúc 02:36:49(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/09/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#44 Đã gửi : 21/09/2012 lúc 04:35:04(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/09/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#45 Đã gửi : 24/09/2012 lúc 03:34:20(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh cho mã GDKHQ ngày hôm nay:

PVC
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#46 Đã gửi : 25/09/2012 lúc 02:35:52(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#47 Đã gửi : 26/09/2012 lúc 02:39:50(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#48 Đã gửi : 26/09/2012 lúc 03:40:30(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ vào ngày 26/09/2012:

ADP
D2D
HCI
PGC
SJE
SVC
VGP
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#49 Đã gửi : 27/09/2012 lúc 04:11:03(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#50 Đã gửi : 28/09/2012 lúc 03:07:22(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/09/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#51 Đã gửi : 01/10/2012 lúc 04:00:41(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#52 Đã gửi : 03/10/2012 lúc 02:45:12(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#53 Đã gửi : 03/10/2012 lúc 02:46:13(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#54 Đã gửi : 04/10/2012 lúc 02:34:54(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom

Dữ liệu giá điều chỉnh của mã TTP:

TTP
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#55 Đã gửi : 05/10/2012 lúc 02:36:49(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/10:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#56 Đã gửi : 08/10/2012 lúc 04:20:33(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#57 Đã gửi : 09/10/2012 lúc 02:28:34(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/10/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
HÀ ĐĂNG HUY
#58 Đã gửi : 10/10/2012 lúc 02:34:23(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/10

HNX

HOSE

UPCOM

Index
HÀ ĐĂNG HUY
#59 Đã gửi : 11/10/2012 lúc 02:41:50(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/10/2012

HNX

HOSE

Index

Upcom
HÀ ĐĂNG HUY
#60 Đã gửi : 12/10/2012 lúc 02:37:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/10

HNX

HOSE

Index

Upcom
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (25)
6 Trang<12345>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.