Thông báo

Icon
Error

6 Trang<1234>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2012
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#21 Đã gửi : 27/08/2012 lúc 02:59:00(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/08/2012:

Index
HNX
HOSEUPCOM
2 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#22 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 03:32:24(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/08/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
2 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#23 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 03:33:28(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 28/08/2012:

TNA
UNI
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
ĐINH VĂN TRUNG
#24 Đã gửi : 28/08/2012 lúc 04:31:18(UTC)


Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cảm ơn các anh đã update dữ liệu hàng ngày cho mọi người. topic thật có ích
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#25 Đã gửi : 29/08/2012 lúc 02:53:11(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngà 29/08/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#26 Đã gửi : 29/08/2012 lúc 02:54:32(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 29/08/2012:

HVG
KDC
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#27 Đã gửi : 30/08/2012 lúc 03:41:09(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/08/2012:

IndexHNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#28 Đã gửi : 30/08/2012 lúc 03:42:00(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của mã GDKHQ vào ngày 30/08/2012:

STG
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#29 Đã gửi : 31/08/2012 lúc 02:50:08(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 31/08/2012:

IndexHNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#30 Đã gửi : 31/08/2012 lúc 02:51:50(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh cho các mã GDKHQ vào ngày 31/08/2012:

AAA
GAS
GLT
HMH
INN
TET
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#31 Đã gửi : 04/09/2012 lúc 03:00:00(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#32 Đã gửi : 06/09/2012 lúc 08:33:26(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/09/2012:

IndexHNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#33 Đã gửi : 06/09/2012 lúc 03:37:55(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/09/2012:

Index
HNX
HOSEUPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#34 Đã gửi : 07/09/2012 lúc 03:55:58(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#35 Đã gửi : 10/09/2012 lúc 02:53:18(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#36 Đã gửi : 11/09/2012 lúc 04:44:42(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#37 Đã gửi : 12/09/2012 lúc 05:33:32(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/09

HNX

HOSE

Index
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#38 Đã gửi : 13/09/2012 lúc 04:15:22(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/09/2012:

Index
HOSE
HNX
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#39 Đã gửi : 14/09/2012 lúc 03:01:18(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#40 Đã gửi : 17/09/2012 lúc 02:42:27(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/09/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh do thực hiện quyền:

CSM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (29)
6 Trang<1234>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.