Thông báo

Icon
Error

9 Trang«<789
Dữ liệu Metastock toàn bộ
Client40357
#166 Đã gửi : 06/09/2021 lúc 11:00:47(UTC)

Cảm ơn: 2 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 30/7/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Bác đăng dữ liệu toàn bộ đến hết tháng 8 đi bác ơi.
Hà Đăng Huy
#167 Đã gửi : 06/09/2021 lúc 05:35:16(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 31/08/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client39617
#168 Đã gửi : 08/09/2021 lúc 01:23:14(UTC)

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 31/08/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

không có số liệu của hose nhé
Hà Đăng Huy
#169 Đã gửi : 01/10/2021 lúc 02:19:19(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 30/09/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#170 Đã gửi : 29/10/2021 lúc 05:27:47(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 29/10/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Client104038
#171 Đã gửi : 02/11/2021 lúc 12:07:18(UTC)

Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 29/10/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Không lấy được dữ liệu HNX và HOSE bạn ơi.
Hà Đăng Huy
#172 Đã gửi : 02/11/2021 lúc 05:38:37(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Originally Posted by: Client104038 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 29/10/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM


Không lấy được dữ liệu HNX và HOSE bạn ơi.


Bác lấy lại hộ em nhé
Hà Đăng Huy
#173 Đã gửi : 30/11/2021 lúc 05:37:32(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 30/11/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#174 Đã gửi : 31/12/2021 lúc 05:44:44(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 31/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#175 Đã gửi : 28/01/2022 lúc 05:34:47(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 28/1/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#176 Đã gửi : 23/02/2022 lúc 02:07:23(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 22/2/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#177 Đã gửi : 24/06/2022 lúc 01:25:26(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 23/6/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#178 Đã gửi : 30/06/2022 lúc 06:56:28(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 30/6/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#179 Đã gửi : 11/07/2022 lúc 05:27:25(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 11/7/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#180 Đã gửi : 31/08/2022 lúc 06:41:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 31/8/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#181 Đã gửi : 31/10/2022 lúc 05:58:16(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 31/10/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#182 Đã gửi : 01/12/2022 lúc 05:38:43(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 1/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#183 Đã gửi : 30/12/2022 lúc 05:44:18(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 30/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#184 Đã gửi : 30/01/2023 lúc 05:36:27(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 30/1/2023

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#185 Đã gửi : 24/04/2023 lúc 05:52:09(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu toàn bộ tới ngày 24/4/2023

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
9 Trang«<789
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.