Thông báo

Icon
Error

18 Trang<1234>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2018
HÀ ĐĂNG HUY
#22 Đã gửi : 17/01/2018 lúc 05:22:02(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 17/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
DGC
DGL
MBB
SDT
STC
HÀ ĐĂNG HUY
#21 Đã gửi : 18/01/2018 lúc 04:50:24(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Originally Posted by: Client104038 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 16/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PDN


Sai hết dữ liệu về giá mở HOSE cửa rồi bạn ơi.


Đã có dữ liệu sửa, bác lấy lại giúp em nhé
HÀ ĐĂNG HUY
#23 Đã gửi : 18/01/2018 lúc 04:52:32(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 18/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu ngày 18/01/2018

COM
DQC
HKT
TCO
HÀ ĐĂNG HUY
#24 Đã gửi : 19/01/2018 lúc 05:28:53(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 19/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

S4A
HÀ ĐĂNG HUY
#25 Đã gửi : 23/01/2018 lúc 05:09:16(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 22/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VJC
HÀ ĐĂNG HUY
#26 Đã gửi : 23/01/2018 lúc 05:09:38(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 23/01/2018

Index
HNX
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#27 Đã gửi : 24/01/2018 lúc 05:13:14(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 24/01/2018

Index
HNX
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#28 Đã gửi : 25/01/2018 lúc 05:27:53(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 25/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#29 Đã gửi : 26/01/2018 lúc 05:13:30(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 26/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TA9
ADS
SFC
HÀ ĐĂNG HUY
#30 Đã gửi : 29/01/2018 lúc 05:49:28(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 29/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
CHP
CLC
HCD
HÀ ĐĂNG HUY
#31 Đã gửi : 30/01/2018 lúc 05:23:24(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 30/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PGI
TTT
HÀ ĐĂNG HUY
#32 Đã gửi : 31/01/2018 lúc 05:58:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 31/01/2018

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#33 Đã gửi : 01/02/2018 lúc 05:18:06(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 01/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

BST
CIA
FLC
HÀ ĐĂNG HUY
#34 Đã gửi : 02/02/2018 lúc 05:10:20(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 02/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

CTP
CX8
HÀ ĐĂNG HUY
#35 Đã gửi : 05/02/2018 lúc 05:36:47(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 05/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

CTB
POT
SFN
SJE
HÀ ĐĂNG HUY
#36 Đã gửi : 06/02/2018 lúc 05:18:57(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 06/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

BWE
HÀ ĐĂNG HUY
#40 Đã gửi : 07/02/2018 lúc 05:25:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 07/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
PHẠM THỊ THANH VÂN
#37 Đã gửi : 07/02/2018 lúc 08:23:35(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 06/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

BWE

dữ liệu index bị sai bác Huy ơi...bác post lại giúp mọi người được không ?
HÀ ĐĂNG HUY
#42 Đã gửi : 08/02/2018 lúc 05:12:36(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Dữ liệu ngày 08/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#38 Đã gửi : 08/02/2018 lúc 05:15:48(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 376 lần trong 325 bài viết
Originally Posted by: Client68429 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 06/02/2018:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh:

BWE

dữ liệu index bị sai bác Huy ơi...bác post lại giúp mọi người được không ?


Dữ liệu sai sàn nào bác nhỉ
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (62)
18 Trang<1234>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.