Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<1011121314>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2016
HÀ ĐĂNG HUY
#222 Đã gửi : 21/09/2016 lúc 05:00:25(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CDO
MEC
BSI
HÀ ĐĂNG HUY
#223 Đã gửi : 22/09/2016 lúc 04:05:54(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 22/09/2016

BMI
MAS
PDB
PVB
SGH
HÀ ĐĂNG HUY
#224 Đã gửi : 23/09/2016 lúc 05:17:59(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 22/09/2016

GMC
IJC
PVC

HÀ ĐĂNG HUY
#225 Đã gửi : 26/09/2016 lúc 04:15:38(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#226 Đã gửi : 27/09/2016 lúc 04:00:56(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PET
HÀ ĐĂNG HUY
#227 Đã gửi : 28/09/2016 lúc 03:56:47(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#228 Đã gửi : 29/09/2016 lúc 03:46:19(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NNC
TMT
TV1
VMD
HÀ ĐĂNG HUY
#229 Đã gửi : 30/09/2016 lúc 04:10:57(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/09/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GAS
NCT
OPC
SHA
HÀ ĐĂNG HUY
#230 Đã gửi : 03/10/2016 lúc 03:58:56(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VCS
HÀ ĐĂNG HUY
#231 Đã gửi : 04/10/2016 lúc 03:49:30(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHM
L61
HÀ ĐĂNG HUY
#232 Đã gửi : 05/10/2016 lúc 03:55:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DXG
BST
MNC
HÀ ĐĂNG HUY
#233 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 04:20:19(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IVS
THG
SAV
HÀ ĐĂNG HUY
#234 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 03:58:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C32
DC4
SRC
TIG
HÀ ĐĂNG HUY
#235 Đã gửi : 10/10/2016 lúc 04:13:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#236 Đã gửi : 11/10/2016 lúc 04:02:45(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SBT
SSI
HÀ ĐĂNG HUY
#237 Đã gửi : 12/10/2016 lúc 04:06:01(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#238 Đã gửi : 13/10/2016 lúc 03:42:33(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VNL
HÀ ĐĂNG HUY
#239 Đã gửi : 14/10/2016 lúc 04:13:40(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SRF
VPH
HÀ ĐĂNG HUY
#240 Đã gửi : 17/10/2016 lúc 04:09:45(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCC
CTD
DHA
MHC
NHP
PCN
HÀ ĐĂNG HUY
#241 Đã gửi : 18/10/2016 lúc 03:55:16(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/10/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

L35
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (33)
16 Trang«<1011121314>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.