Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<1112131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2015
Phòng Môi Giới
#244 Đã gửi : 26/10/2015 lúc 03:48:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/10/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PGD
TMC
Phòng Môi Giới
#245 Đã gửi : 27/10/2015 lúc 03:55:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/10/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#246 Đã gửi : 28/10/2015 lúc 03:50:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/10/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
C47
FMC
KDH
PAN
SPP
Phòng Môi Giới
#247 Đã gửi : 29/10/2015 lúc 04:08:10(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/10/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#248 Đã gửi : 30/10/2015 lúc 03:53:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/10/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#249 Đã gửi : 02/11/2015 lúc 03:45:39(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LBM
Phòng Môi Giới
#250 Đã gửi : 03/11/2015 lúc 03:55:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CII
HAR
LHC
STK
VC3
VTV
Phòng Môi Giới
#251 Đã gửi : 04/11/2015 lúc 03:47:39(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HTC
SCL
Phòng Môi Giới
#252 Đã gửi : 05/11/2015 lúc 04:15:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C32
PSE
Phòng Môi Giới
#253 Đã gửi : 06/11/2015 lúc 03:44:47(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 06/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#254 Đã gửi : 09/11/2015 lúc 03:44:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TNG
Phòng Môi Giới
#255 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 03:46:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DIG
KHP
Phòng Môi Giới
#256 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 03:49:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IDV
Phòng Môi Giới
#257 Đã gửi : 12/11/2015 lúc 04:08:01(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DBC
GMD
HJS
TAC
Phòng Môi Giới
#258 Đã gửi : 13/11/2015 lúc 03:39:59(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LSS
Phòng Môi Giới
#259 Đã gửi : 16/11/2015 lúc 04:05:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh
DNM
HDG
SLS
VPK
Phòng Môi Giới
#260 Đã gửi : 17/11/2015 lúc 04:27:29(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#261 Đã gửi : 18/11/2015 lúc 03:37:47(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PGS
SDP
SDG
Phòng Môi Giới
#262 Đã gửi : 19/11/2015 lúc 03:46:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LCD
TLH
Phòng Môi Giới
#263 Đã gửi : 20/11/2015 lúc 04:25:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/11/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CLC
DVP
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (14)
15 Trang«<1112131415>
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.