Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<910111213>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2015
Phòng Môi Giới
#203 Đã gửi : 07/09/2015 lúc 03:55:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#204 Đã gửi : 08/09/2015 lúc 04:58:46(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMI
VGP
Phòng Môi Giới
#205 Đã gửi : 09/09/2015 lúc 03:44:53(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VAT
Phòng Môi Giới
#206 Đã gửi : 10/09/2015 lúc 03:53:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHP
DIH
DST
VSC
Phòng Môi Giới
#207 Đã gửi : 11/09/2015 lúc 03:43:43(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DMC
DTT
FDC
SJ1
STP
VNC
VNL
Phòng Môi Giới
#208 Đã gửi : 14/09/2015 lúc 03:51:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CII
CSV
PAC
STG
THG
Phòng Môi Giới
#209 Đã gửi : 15/09/2015 lúc 04:44:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

MBB
Phòng Môi Giới
#210 Đã gửi : 16/09/2015 lúc 03:47:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C92
SDA
Phòng Môi Giới
#211 Đã gửi : 17/09/2015 lúc 03:42:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KHB
LDP
Phòng Môi Giới
#212 Đã gửi : 18/09/2015 lúc 03:44:12(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá ngày 18/09/2015:

SFN
Phòng Môi Giới
#213 Đã gửi : 21/09/2015 lúc 03:48:22(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BST
OPC
SFC
VFG
Phòng Môi Giới
#214 Đã gửi : 22/09/2015 lúc 03:56:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SHA
VC3
VIX
Phòng Môi Giới
#215 Đã gửi : 23/09/2015 lúc 03:43:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTC
MCP
PHP
PVI
SVC
TNA
Phòng Môi Giới
#216 Đã gửi : 24/09/2015 lúc 03:36:47(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTI
Phòng Môi Giới
#217 Đã gửi : 25/09/2015 lúc 03:39:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
LÊ VĂN DŨNG
#218 Đã gửi : 25/09/2015 lúc 04:04:11(UTC)

Bạn xem lại dữ liệu VNINDEX, sai khối lượng bạn ơi
Phòng Môi Giới
#219 Đã gửi : 28/09/2015 lúc 03:42:14(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
B82
CTS
GMX
HAH
HTV
KSA
SD5
Phòng Môi Giới
#220 Đã gửi : 29/09/2015 lúc 03:43:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#221 Đã gửi : 30/09/2015 lúc 03:40:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/09/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

OPC
SDT
TV1
Phòng Môi Giới
#222 Đã gửi : 01/10/2015 lúc 03:41:58(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/10/2015:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GAS
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (27)
15 Trang«<910111213>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.