Thông báo

Icon
Error

14 Trang«<121314
Gửi chủ đề
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2014
Phòng Môi Giới
#265 Đã gửi : 09/12/2014 lúc 03:41:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 09/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#266 Đã gửi : 10/12/2014 lúc 04:02:50(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 10/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TV4
VE9
Phòng Môi Giới
#267 Đã gửi : 11/12/2014 lúc 03:38:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 11/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#268 Đã gửi : 11/12/2014 lúc 06:18:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

DHT
GMD
PAC
Phòng Môi Giới
#269 Đã gửi : 12/12/2014 lúc 03:38:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HTC
SDN
Phòng Môi Giới
#270 Đã gửi : 15/12/2014 lúc 03:51:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 15/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GAS
LCD
PGI
Phòng Môi Giới
#271 Đã gửi : 16/12/2014 lúc 03:41:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

D2D
NNC
PSC
TNG
Phòng Môi Giới
#272 Đã gửi : 17/12/2014 lúc 03:39:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/12/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HDC
SED
TMT
VIP
Phòng Môi Giới
#273 Đã gửi : 18/12/2014 lúc 03:54:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IDV
OPC
TCM
Phòng Môi Giới
#274 Đã gửi : 19/12/2014 lúc 03:58:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/12/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KMR
Phòng Môi Giới
#275 Đã gửi : 22/12/2014 lúc 03:41:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HMH
NSC
VTO
Phòng Môi Giới
#276 Đã gửi : 23/12/2014 lúc 03:47:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 23/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TIC
Phòng Môi Giới
#277 Đã gửi : 24/12/2014 lúc 03:39:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 24/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SDA
Phòng Môi Giới
#278 Đã gửi : 25/12/2014 lúc 03:41:55(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 25/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ECI
Phòng Môi Giới
#279 Đã gửi : 26/12/2014 lúc 03:47:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/12/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DAD
DNP
HDA
PGC
PLC
SCR
Phòng Môi Giới
#280 Đã gửi : 29/12/2014 lúc 03:38:57(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 29/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DRL
HAD
PPC
QHD
SSC
STC
VCS
Phòng Môi Giới
#281 Đã gửi : 30/12/2014 lúc 03:40:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 30/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BST
KHA
Phòng Môi Giới
#282 Đã gửi : 31/12/2014 lúc 04:51:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 31/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
14 Trang«<121314
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.