Thông báo

Icon
Error

14 Trang«<11121314>
Gửi chủ đề
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2014
Phòng Môi Giới
#244 Đã gửi : 12/11/2014 lúc 03:51:22(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 12/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LHC
Phòng Môi Giới
#245 Đã gửi : 13/11/2014 lúc 03:40:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#246 Đã gửi : 14/11/2014 lúc 03:37:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 14/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#247 Đã gửi : 17/11/2014 lúc 03:42:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu điều chỉnh

CLC
HQC
OPC
TMS
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#248 Đã gửi : 17/11/2014 lúc 03:43:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KAC
DNM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#249 Đã gửi : 18/11/2014 lúc 03:38:51(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 18/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BBS
PXS
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#250 Đã gửi : 19/11/2014 lúc 03:45:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SFI
SMT
DAE
Phòng Môi Giới
#251 Đã gửi : 20/11/2014 lúc 04:01:45(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VHC
MCP
Phòng Môi Giới
#252 Đã gửi : 21/11/2014 lúc 04:02:44(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CMV
DVP
CEO
DBC
TKC
Phòng Môi Giới
#253 Đã gửi : 24/11/2014 lúc 04:02:03(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 24/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GMX
ONE
Phòng Môi Giới
#254 Đã gửi : 25/11/2014 lúc 03:45:38(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#255 Đã gửi : 26/11/2014 lúc 03:43:11(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 26/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HAI
HHC
MNC
SDG
TBC
VFG
Phòng Môi Giới
#256 Đã gửi : 27/11/2014 lúc 03:49:25(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 27/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

IDI
SJD
Phòng Môi Giới
#257 Đã gửi : 28/11/2014 lúc 03:37:42(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 28/11

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#258 Đã gửi : 01/12/2014 lúc 03:49:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 01/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DPR
Phòng Môi Giới
#259 Đã gửi : 02/12/2014 lúc 03:53:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 02/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PXS
Phòng Môi Giới
#260 Đã gửi : 03/12/2014 lúc 03:53:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 03/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SGC
NTL
C47
SHI
Phòng Môi Giới
#261 Đã gửi : 04/12/2014 lúc 03:42:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/12/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHS
VSC
Phòng Môi Giới
#262 Đã gửi : 05/12/2014 lúc 03:51:58(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 05/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PJT
THG
Phòng Môi Giới
#263 Đã gửi : 08/12/2014 lúc 04:17:38(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/12

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTT
CTB
HOT
TIX
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
14 Trang«<11121314>
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.