Thông báo

Icon
Error

14 Trang«<910111213>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2014
Phòng Môi Giới
#203 Đã gửi : 07/10/2014 lúc 04:01:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 07/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#204 Đã gửi : 08/10/2014 lúc 03:48:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/10/2014:

Index
HOSE
HNX
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

MWG
VNS
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#205 Đã gửi : 09/10/2014 lúc 04:00:14(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
2 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#206 Đã gửi : 10/10/2014 lúc 03:51:25(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#207 Đã gửi : 13/10/2014 lúc 03:50:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CTI
DL1
DNC
FMC
TCT
2 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#208 Đã gửi : 14/10/2014 lúc 03:50:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CDC
2 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#209 Đã gửi : 15/10/2014 lúc 03:44:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

GDT
SDC
3 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#210 Đã gửi : 16/10/2014 lúc 03:54:35(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

PNJ
SFC
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#211 Đã gửi : 17/10/2014 lúc 03:49:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

SD2
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#212 Đã gửi : 20/10/2014 lúc 03:48:20(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

SJC
SKS
2 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#213 Đã gửi : 21/10/2014 lúc 03:39:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/11/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CMI
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#214 Đã gửi : 22/10/2014 lúc 03:59:33(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DSN
FDC
Phòng Môi Giới
#216 Đã gửi : 23/10/2014 lúc 04:38:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/11/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

ABTADC
ALT
SVC
2 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#217 Đã gửi : 24/10/2014 lúc 04:14:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#218 Đã gửi : 27/10/2014 lúc 03:49:49(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

BTC
NDN
NLG
VNE
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#220 Đã gửi : 28/10/2014 lúc 03:55:24(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/10

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VAT
VFC
2 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
TRẦN VĂN HÙNG
#219 Đã gửi : 29/10/2014 lúc 08:25:10(UTC)

Thanks: 17 times
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Dữ liệu giá ngày 27/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

BTC
NDN
NLG
VNE


Đã post thì phải post dữ liệu cho chính xác nhé Phòng Mô Giới. Xem lại mã NDN điều chỉnh ngày 27-OCT-14 nhé.
Cảm ơn!
1 người cảm ơn TRẦN VĂN HÙNG cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#221 Đã gửi : 29/10/2014 lúc 09:19:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Rất xin lỗi vì dữ liệu giá chưa chính xác, mong Quý khách thông cảm.

Tôi xin gửi lại dữ liệu giá của mã NDN:

NDN

Trân trọng!
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#222 Đã gửi : 29/10/2014 lúc 04:07:57(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/10

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

MBB
MTH
S12
SHA
2 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#223 Đã gửi : 30/10/2014 lúc 04:11:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/10/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 30/10/2014:

C21
S74
ST8
VHL
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (10)
14 Trang«<910111213>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.