Thông báo

Icon
Error

14 Trang«<7891011>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2014
Phòng Môi Giới
#163 Đã gửi : 20/08/2014 lúc 04:11:28(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

DAG
DBT
DIG
FPT
NHC
Phòng Môi Giới
#164 Đã gửi : 21/08/2014 lúc 03:33:00(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#165 Đã gửi : 22/08/2014 lúc 04:18:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 22/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EVE
PVD
NDX
Phòng Môi Giới
#166 Đã gửi : 25/08/2014 lúc 04:15:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 25/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VMD
Phòng Môi Giới
#167 Đã gửi : 26/08/2014 lúc 03:59:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 26/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
VTV
TCT
HGM
Phòng Môi Giới
#169 Đã gửi : 27/08/2014 lúc 04:08:23(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

BBC
CTN
DPC
HAG
IMP
KLF
PAN
VFG
Phòng Môi Giới
#170 Đã gửi : 28/08/2014 lúc 04:21:21(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CT3

Phòng Môi Giới
#171 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 04:10:12(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá 29/08/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#168 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 04:35:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Originally Posted by: Phòng Môi Giới Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 26/08

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AAA
VTV
TCT
HGM


Chúng tôi xin gửi bổ sung dữ liệu điều chỉnh của mã VIC ngày 26/08/2014:

VIC
Phòng Môi Giới
#172 Đã gửi : 03/09/2014 lúc 04:14:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 03/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

IHK
RAL
STU
ACE
Phòng Môi Giới
#173 Đã gửi : 04/09/2014 lúc 03:41:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/09

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#174 Đã gửi : 05/09/2014 lúc 03:58:15(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 05/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#175 Đã gửi : 08/09/2014 lúc 04:16:17(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 08/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#176 Đã gửi : 09/09/2014 lúc 04:01:18(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 09/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#177 Đã gửi : 10/09/2014 lúc 09:25:06(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh:

MAS
MBB
TMT
Phòng Môi Giới
#178 Đã gửi : 10/09/2014 lúc 04:05:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 10/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#179 Đã gửi : 11/09/2014 lúc 04:02:04(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 11/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

ADP
KDC
Phòng Môi Giới
#180 Đã gửi : 12/09/2014 lúc 04:01:35(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá 12/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

CTS
DNY
SFN
Phòng Môi Giới
#181 Đã gửi : 15/09/2014 lúc 04:23:38(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 15/09

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DC4
Phòng Môi Giới
#182 Đã gửi : 16/09/2014 lúc 03:56:52(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/09/2014:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

SHP
SKG
VNF
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
14 Trang«<7891011>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.