Thông báo

Icon
Error

15 Trang«<45678>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2020
HÀ ĐĂNG HUY
#103 Đã gửi : 21/05/2020 lúc 05:11:41(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/05/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHA
GTA
HAB
HUG
QNU
THG
TIX
HÀ ĐĂNG HUY
#104 Đã gửi : 22/05/2020 lúc 05:29:43(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 22/05/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BHP
CCV
DPG
DVW
MTS
PDR
SAS
TCS
TDN
TVM
HÀ ĐĂNG HUY
#105 Đã gửi : 25/05/2020 lúc 05:15:56(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 25/05/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAP
D2D
LIX
MRF
SEP
ĐỖ ĐĂNG VŨ LINH
#106 Đã gửi : 27/05/2020 lúc 08:17:36(UTC)

Cảm ơn: 4 lần
sau không có dữ liệu 26/5 ad
HÀ ĐĂNG HUY
#107 Đã gửi : 27/05/2020 lúc 05:13:52(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 27/05/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

LKW
MCP
NET
THP
HÀ ĐĂNG HUY
#108 Đã gửi : 27/05/2020 lúc 05:21:46(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 26/05/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

VC2
HÀ ĐĂNG HUY
#109 Đã gửi : 28/05/2020 lúc 05:19:33(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/05/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTW
DPP
HDC
SZB
UIC
VNX
HÀ ĐĂNG HUY
#110 Đã gửi : 29/05/2020 lúc 05:27:18(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 29/05/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FOC
IDV
MTP
NBW
SGC
VAV
HÀ ĐĂNG HUY
#111 Đã gửi : 01/06/2020 lúc 05:16:21(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 01/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

A32
FHS
HHR
HÀ ĐĂNG HUY
#112 Đã gửi : 02/06/2020 lúc 05:23:39(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 02/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCB
CE1
QBR
RTS
HÀ ĐĂNG HUY
#113 Đã gửi : 03/06/2020 lúc 05:36:36(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 03/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CNN
DP3
GDT
HEV
MNB
NLS
HÀ ĐĂNG HUY
#114 Đã gửi : 04/06/2020 lúc 05:49:14(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 04/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ARM
DNR
DTK
HTK
KTU
NTP
PEQ
PMS
VLC
VSI
HÀ ĐĂNG HUY
#115 Đã gửi : 05/06/2020 lúc 05:26:03(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 05/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C4G
HWS
NLG
PCC
HÀ ĐĂNG HUY
#116 Đã gửi : 08/06/2020 lúc 05:12:44(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 08/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NAV
ĐỖ ĐĂNG VŨ LINH
#117 Đã gửi : 09/06/2020 lúc 08:33:56(UTC)

Cảm ơn: 4 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 08/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NAV

sau download không được ad ơi
HÀ ĐĂNG HUY
#118 Đã gửi : 09/06/2020 lúc 09:06:24(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 09/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMN
CDN
CKA
DNH
HSP
PGC
VBG
VE4
LƯỜNG THỊ PHƯƠNG MINH
#119 Đã gửi : 10/06/2020 lúc 09:32:19(UTC)

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 09/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMN
CDN
CKA
DNH
HSP
PGC
VBG
VE4


Hình như khối lượng khớp lệnh bị lệch, mình so với số liệu của mấy trang thấy khác nhau. Ad check thử xem, ít nhất là vủa VNI và VN30 cũng như của một số cp. Cám ơn.
HÀ ĐĂNG HUY
#120 Đã gửi : 10/06/2020 lúc 05:19:34(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 10/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABS
CHC
MGC
TNB
HÀ ĐĂNG HUY
#121 Đã gửi : 11/06/2020 lúc 05:16:41(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 11/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

NTL
TVD
VLW
HÀ ĐĂNG HUY
#122 Đã gửi : 12/06/2020 lúc 05:32:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/06/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CSV
MIG
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
15 Trang«<45678>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.