Thông báo

Icon
Error

15 Trang123>»
Dữ liệu Metastock năm 2020
Hà Đăng Huy
#1 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 05:34:19(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 02/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CT3
SEB
Hà Đăng Huy
#2 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 05:23:16(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 06/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHP
SMN
STC
TRA
Hà Đăng Huy
#3 Đã gửi : 07/01/2020 lúc 05:24:06(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 07/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KIP
Hà Đăng Huy
#4 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 05:37:40(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 08/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Client68429
#5 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 08:50:27(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
admin ơi, có thể post dữ liệu ngày 03/01 được ko ? thanks bạn.
Hà Đăng Huy
#6 Đã gửi : 09/01/2020 lúc 05:36:28(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 09/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CE1
NT2
TLH
Hà Đăng Huy
#7 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 05:34:31(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 13/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FIR
ISH
SDN
TTC
VRG
BNW
Hà Đăng Huy
#8 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 05:18:51(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 14/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

QPH
Hà Đăng Huy
#9 Đã gửi : 15/01/2020 lúc 05:15:09(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 15/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DPH
LIG
Hà Đăng Huy
#10 Đã gửi : 17/01/2020 lúc 05:18:32(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 17/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNH
Client68429
#11 Đã gửi : 20/01/2020 lúc 08:56:16(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 17/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNH

Huy ơi, dữ liệu thiếu mấy ngày 03/01 ngày 10/01 và ngày 16/01. Huy có thể post dữ liệu các ngày trên không ? cám ơn Huy
Hà Đăng Huy
#12 Đã gửi : 20/01/2020 lúc 05:22:33(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 20/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ND2
Hà Đăng Huy
#13 Đã gửi : 20/01/2020 lúc 05:47:11(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 03/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#14 Đã gửi : 20/01/2020 lúc 05:47:26(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 10/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#15 Đã gửi : 20/01/2020 lúc 05:47:37(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 16/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn Hà Đăng Huy cho bài viết.
Client68429
#16 Đã gửi : 21/01/2020 lúc 08:52:30(UTC)

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cảm ơn Huy nhiều nhé
1 người cảm ơn Client68429 cho bài viết.
Hà Đăng Huy
#17 Đã gửi : 21/01/2020 lúc 05:29:53(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 21/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HTL
HVH
SII
TTE
Hà Đăng Huy
#18 Đã gửi : 22/01/2020 lúc 05:13:58(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 22/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CPC
Hà Đăng Huy
#19 Đã gửi : 30/01/2020 lúc 05:10:52(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 30/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#20 Đã gửi : 31/01/2020 lúc 05:21:06(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 31/01/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EAD
PAN
VCM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
15 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.