Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<56789>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2016
Phòng Môi Giới
#122 Đã gửi : 14/06/2016 lúc 04:01:05(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/06/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ALT
APC
CAN
ONE
S74
VE8
VHC
VMC
Phòng Môi Giới
#123 Đã gửi : 15/06/2016 lúc 04:22:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/06/2016:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

FIT
GSP
PMP
TV2
V12
VIP
BÙI NGUYÊN HÒA
#124 Đã gửi : 16/06/2016 lúc 09:07:08(UTC)

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
ad ơi, hôm nay không cập nhật dữ liệu à bạn?
BÙI NGUYÊN HÒA
#125 Đã gửi : 17/06/2016 lúc 08:36:05(UTC)

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
các bạn ơi, cho mình xin dữ liệu ngày 16/6/2016 với.
cảm ơn các bạn nhiều.
Phòng Môi Giới
#126 Đã gửi : 17/06/2016 lúc 08:45:02(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DMC
FLC
KSB
TAC
TRC
VC9
VCG
VSI
1 người cảm ơn Phòng Môi Giới cho bài viết.
Phòng Môi Giới
#127 Đã gửi : 17/06/2016 lúc 04:20:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACM
DPR
GIL
PTI
SEB
THG
TV3
VGS
Phòng Môi Giới
#128 Đã gửi : 20/06/2016 lúc 04:31:09(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BRC
DBC
Phòng Môi Giới
#129 Đã gửi : 21/06/2016 lúc 03:47:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTP
DHA
L10
TMS
TPP
Phòng Môi Giới
#130 Đã gửi : 22/06/2016 lúc 04:04:47(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHP
DNP
PAC
TLG
Phòng Môi Giới
#131 Đã gửi : 23/06/2016 lúc 03:47:34(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HBC
NBC
QHD
SFG
SHP
SVT
VLA
VNR
VTB
ĐỖ XUÂN ĐÀI
#132 Đã gửi : 23/06/2016 lúc 09:00:16(UTC)

dữ liệu ngày 23.06
HNX là dữ liệu của HOSE bạn nhé
Bạn cập nhật lại đi
ĐỖ XUÂN ĐÀI
#133 Đã gửi : 23/06/2016 lúc 09:01:15(UTC)

Ngày 23.06 dữ liệu HNX chưa có bạn ơi.
Dữ liệu ở file HNX là của HOSE
Phòng Môi Giới
#135 Đã gửi : 24/06/2016 lúc 03:46:57(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BFC
LIG
TVS
Phòng Môi Giới
#134 Đã gửi : 24/06/2016 lúc 03:49:40(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Client98922;13334 đã viết:
Ngày 23.06 dữ liệu HNX chưa có bạn ơi.
Dữ liệu ở file HNX là của HOSE


Em đã sửa file, bác vào lấy lại dữ liệu nhé
Phòng Môi Giới
#136 Đã gửi : 27/06/2016 lúc 03:53:41(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 27/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HJS
HVT
PCT
PVE
SRC
TC6
VIC
Phòng Môi Giới
#137 Đã gửi : 28/06/2016 lúc 03:44:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 28/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BVH
IDV
SSC
TVD
Phòng Môi Giới
#138 Đã gửi : 29/06/2016 lúc 04:07:19(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 29/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CSM
NNC
VSA
Phòng Môi Giới
#139 Đã gửi : 30/06/2016 lúc 03:59:56(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/06/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMC
Phòng Môi Giới
#140 Đã gửi : 01/07/2016 lúc 04:11:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 01/07/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HHG
VMS
Phòng Môi Giới
#141 Đã gửi : 04/07/2016 lúc 04:49:09(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 04/07/2016

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAP
CVT
NDX
SD9
VE9
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
16 Trang«<56789>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.