Thông báo

Icon
Error

3 Trang<123>
Đấu giá
Võ Thị Anh Trang
#22 Đã gửi : 25/12/2015 lúc 11:02:26(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn Chăn nuôi Khatoco. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#23 Đã gửi : 29/12/2015 lúc 11:17:31(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#24 Đã gửi : 06/01/2016 lúc 09:44:20(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#25 Đã gửi : 07/01/2016 lúc 11:27:07(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#26 Đã gửi : 14/01/2016 lúc 10:59:53(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su 1-5 Tây Ninh. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đâyKính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#27 Đã gửi : 26/01/2016 lúc 02:30:57(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông Vận tải. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đâyKính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#28 Đã gửi : 26/01/2016 lúc 02:32:39(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đâyKính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#29 Đã gửi : 02/02/2016 lúc 10:33:35(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông Vận tải. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#30 Đã gửi : 02/02/2016 lúc 02:05:18(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#31 Đã gửi : 15/02/2016 lúc 03:24:45(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Dệt May Gia Định. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#32 Đã gửi : 22/02/2016 lúc 01:33:40(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá
Võ Thị Anh Trang
#33 Đã gửi : 03/03/2016 lúc 11:39:17(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Bến xe - Bến tàu Quảng Ninh. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#34 Đã gửi : 07/03/2016 lúc 03:39:41(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#35 Đã gửi : 17/03/2016 lúc 03:14:40(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Vĩnh Long. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#36 Đã gửi : 17/03/2016 lúc 03:15:50(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty 36 - Công ty TNHH MTV. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#37 Đã gửi : 31/03/2016 lúc 04:21:59(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Hanel. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#38 Đã gửi : 31/03/2016 lúc 04:23:18(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long . Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#39 Đã gửi : 12/05/2016 lúc 10:51:05(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KIGIMEX). Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#40 Đã gửi : 23/05/2016 lúc 02:09:42(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tico do Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - TNHH MTV nắm giữ. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#41 Đã gửi : 26/05/2016 lúc 02:23:39(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Dược Việt Nam.Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.