Thông báo

Icon
Error

3 Trang123>
Đấu giá
Võ Thị Anh Trang
#1 Đã gửi : 12/01/2015 lúc 03:31:25(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#2 Đã gửi : 25/02/2015 lúc 02:20:36(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
2 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#3 Đã gửi : 17/03/2015 lúc 02:18:41(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng
. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#4 Đã gửi : 20/03/2015 lúc 01:43:33(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#5 Đã gửi : 27/03/2015 lúc 10:01:24(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây. Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#7 Đã gửi : 03/06/2015 lúc 10:35:04(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#8 Đã gửi : 26/06/2015 lúc 10:26:16(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
2 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#9 Đã gửi : 30/06/2015 lúc 03:36:13(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tại CTCP Tin học và Tư vấn Xây dựng. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
2 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#10 Đã gửi : 24/09/2015 lúc 09:56:10(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của CTCP Intimex Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước sở hữu. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#11 Đã gửi : 24/09/2015 lúc 09:57:24(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#12 Đã gửi : 02/10/2015 lúc 09:21:07(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần của SCIC tại công ty cổ phần du lịch Hải Phòng. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#13 Đã gửi : 06/10/2015 lúc 03:02:45(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Lisemco tại CTCP Lisemco 2. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Võ Thị Anh Trang
#14 Đã gửi : 19/10/2015 lúc 03:35:19(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#15 Đã gửi : 30/10/2015 lúc 02:35:04(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty mẹ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây . Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#16 Đã gửi : 10/11/2015 lúc 04:50:42(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#17 Đã gửi : 11/11/2015 lúc 09:37:10(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS bán đấu giá cổ phần lần thứ 4 của Tổng Công ty Kinh doanh Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồ Sơn. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#18 Đã gửi : 16/11/2015 lúc 02:09:32(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#19 Đã gửi : 03/12/2015 lúc 01:28:56(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tai day
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#20 Đã gửi : 25/12/2015 lúc 10:59:16(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Nước sạch Vĩnh phúc do UBND Tỉnh Vĩnh Phúc sở hữu. Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Võ Thị Anh Trang
#21 Đã gửi : 25/12/2015 lúc 11:00:32(UTC)

Cảm ơn: 38 lần
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
FPTS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của CTCP Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (PROCONCO). Thông tin cụ thể nhà đầu tư xem Tại đây
Kính mời quý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
1 người cảm ơn Võ Thị Anh Trang cho bài viết.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.