Thông báo

Icon
Error

16 Trang«<141516
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu metastock hàng ngày - 2013
Phòng Môi Giới
#302 Đã gửi : 13/12/2013 lúc 04:00:13(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 13/12

INDEX
HOSE
HNX
UPCOM

Dữ liệu mã CK GDKHQ ngày 13/12

MAC
Phòng Môi Giới
#303 Đã gửi : 16/12/2013 lúc 04:14:35(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/12

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 16/12

ARM
NTL
VNM
WCS
Phòng Môi Giới
#304 Đã gửi : 17/12/2013 lúc 03:54:08(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#305 Đã gửi : 18/12/2013 lúc 03:42:36(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 18/12

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 18/12

UPCOM
Phòng Môi Giới
#306 Đã gửi : 19/12/2013 lúc 03:53:30(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 19/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

SCL
Phòng Môi Giới
#307 Đã gửi : 20/12/2013 lúc 04:40:51(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh:

KSS
SBT
Phòng Môi Giới
#308 Đã gửi : 23/12/2013 lúc 04:04:06(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu Metastock ngày 23/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

DNY
FDT
LIG
PDN
Phòng Môi Giới
#309 Đã gửi : 24/12/2013 lúc 04:05:06(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 24/12

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 24/12

HTI
SDC
TIC
Phòng Môi Giới
#310 Đã gửi : 25/12/2013 lúc 04:09:54(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 25/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#311 Đã gửi : 26/12/2013 lúc 03:46:26(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 26/12

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 26/12

BGM
DSN
PSD
RCL
SD6
SSC
Phòng Môi Giới
#312 Đã gửi : 27/12/2013 lúc 03:52:31(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu ngày 27/12

HNX
HOSE
INDEX
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh mã GDKHQ ngày 27/12

CNG
DBC
HDG
SDT
STC
TMC
Phòng Môi Giới
#313 Đã gửi : 31/12/2013 lúc 08:31:48(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 30/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Phòng Môi Giới
#314 Đã gửi : 31/12/2013 lúc 04:18:16(UTC)


Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 219 lần trong 170 bài viết
Dữ liệu giá ngày 31/12/2013:

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ:

APP
GLTTMS
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
16 Trang«<141516
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.