Thông báo

Icon
Error

6 Trang123>»
Gửi chủ đề
Dữ liệu Metastock hàng ngày - 2012
HÀ ĐĂNG HUY
#1 Đã gửi : 13/08/2012 lúc 11:13:15(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Chúng tôi mở topic này để cung cấp dữ liệu giá Metastock hàng ngày cho quý khách hàng. Khi các mã có quyền ảnh hưởng đến giá thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp giá điều chỉnh để quý khách hàng tiện update trong metastock.
Chúc quý khách đầu tư thành công!
6 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#2 Đã gửi : 13/08/2012 lúc 11:14:58(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá tính đến ngày 10/08/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#3 Đã gửi : 13/08/2012 lúc 03:30:42(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 13/08/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#4 Đã gửi : 13/08/2012 lúc 03:56:48(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Cập nhật giá điều chỉnh cho các mã GDKHQ vào ngày 13/08/2012:

AAA
CMV
DHM
VNC
2 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#5 Đã gửi : 14/08/2012 lúc 02:48:45(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu giá ngày 14/08

Index

HOSE

HNX

UPCOM

1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#6 Đã gửi : 14/08/2012 lúc 02:49:51(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Cập nhật dữ liệu điều chỉnh giá của các mã GDKHQ ngày 14/08

BMC

PSL
2 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#7 Đã gửi : 15/08/2012 lúc 04:32:09(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 15/08/2012:

Index
HOSE
HNX
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#8 Đã gửi : 15/08/2012 lúc 04:34:48(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Cập nhật dữ liệu điều chỉnh cho các mã GDKHQ vào ngày 15/08/2012:

SDP
HTC
2 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#9 Đã gửi : 16/08/2012 lúc 02:59:55(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 16/08/2012

Index
HOSE
HNX
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#10 Đã gửi : 16/08/2012 lúc 03:01:27(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ vào ngày 16/08/2012

ACE
HPL
IDV
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#11 Đã gửi : 17/08/2012 lúc 02:34:08(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 17/08/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#12 Đã gửi : 20/08/2012 lúc 03:25:51(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 20/08/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#13 Đã gửi : 20/08/2012 lúc 03:26:41(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh cho các mã GDKHQ vào ngày 20/08/2012:

GHC
SEB
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#14 Đã gửi : 21/08/2012 lúc 03:28:09(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 21/08/2012

HNX

HOSE

Index

Upcom
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#15 Đã gửi : 21/08/2012 lúc 03:28:47(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh cho mã VNM GDKHQ ngày 21.08.2012

VNM
NGÔ THỊ OANH
#16 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 08:30:09(UTC)

Thanks: 49 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Bác Huy cho em xin toàn bộ dữ liệu TT từ 2000 đến nay được ko ạ?

Tks alot,
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#17 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 04:33:28(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 22/08/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#18 Đã gửi : 22/08/2012 lúc 04:35:31(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá điều chỉnh của các mã GDKHQ ngày 22/08/2012:

HOT
HTV
IHK
NNC
PNJ
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#19 Đã gửi : 23/08/2012 lúc 03:10:38(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 23/08/2012:

Index
HNX
HOSE
UPCOM
1 người cảm ơn NGUYỄN HOÀNG HIỆP cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG HIỆP
#20 Đã gửi : 24/08/2012 lúc 02:47:25(UTC)


Thanks: 303 times
Được cảm ơn: 378 lần trong 233 bài viết
Dữ liệu giá ngày 24/08/2012:

Index
HNX
HOSE
Upcom
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
6 Trang123>»
Gửi chủ đề
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.