Thông báo

Icon
Error

12 Trang«<101112
Dữ liệu Metastock năm 2022
Hà Đăng Huy
#221 Đã gửi : 21/12/2022 lúc 05:50:46(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 21/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GCF
PTB
VNM
Hà Đăng Huy
#222 Đã gửi : 23/12/2022 lúc 05:44:11(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 22/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCF
GE2
HC3
NBT
SBA
Hà Đăng Huy
#223 Đã gửi : 23/12/2022 lúc 05:44:52(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 23/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ISH
QHD
Hà Đăng Huy
#224 Đã gửi : 26/12/2022 lúc 05:40:42(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 26/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HAM
HTC
LMI
NSC
PGV
PIC
SBH
VCI
Hà Đăng Huy
#225 Đã gửi : 28/12/2022 lúc 01:50:53(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 27/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGR
DHP
HLD
HNP
SVC
Hà Đăng Huy
#226 Đã gửi : 28/12/2022 lúc 05:36:09(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 28/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HFB
MCC
MND
PAI
PNJ
TIP
TLG
Hà Đăng Huy
#227 Đã gửi : 29/12/2022 lúc 05:46:30(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 29/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GKM
TTD
Hà Đăng Huy
#228 Đã gửi : 30/12/2022 lúc 05:34:03(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 260 lần trong 217 bài viết
Dữ liệu ngày 30/12/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
12 Trang«<101112
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.