Thông báo

Icon
Error

12 Trang«<34567>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2022
NGUYỄN MINH CHÂU
#79 Đã gửi : 28/04/2022 lúc 08:11:49(UTC)

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 25/04/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

PTC
THI

admin ơi, ngày 25/4 bị lỗi VNindex rồi bạn, bạn sửa lại nhé
1 người cảm ơn NGUYỄN MINH CHÂU cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#82 Đã gửi : 28/04/2022 lúc 05:29:06(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/04/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SDK
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#83 Đã gửi : 29/04/2022 lúc 05:36:13(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 29/04/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GEE
HGM
UEM
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#84 Đã gửi : 04/05/2022 lúc 05:38:55(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 04/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HRB
PSC
TMC

1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#85 Đã gửi : 05/05/2022 lúc 05:37:34(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 05/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGP
CAB
DRL
NDW
PHS
VLA
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#86 Đã gửi : 06/05/2022 lúc 05:39:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 06/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BAF
BAX
DHA
FMC
HCB
TET
VGL
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
NGUYỄN HOÀNG TUÂN
#87 Đã gửi : 09/05/2022 lúc 11:45:33(UTC)

Cảm ơn: 115 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 06/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BAF
BAX
DHA
FMC
HCB
TET
VGL
Vâng cho hỏi là khi nào có dữ liễu toàn bộ vậy anh Huy ???
HÀ ĐĂNG HUY
#88 Đã gửi : 09/05/2022 lúc 05:28:32(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 09/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BGW
BMN
DPP
GMH
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#89 Đã gửi : 10/05/2022 lúc 05:32:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 10/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMP
LCW
TDW
VDT
VIP
1 người cảm ơn HÀ ĐĂNG HUY cho bài viết.
HÀ ĐĂNG HUY
#90 Đã gửi : 11/05/2022 lúc 05:32:04(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 11/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CLM
FIR
INN
VNX
HÀ ĐĂNG HUY
#91 Đã gửi : 12/05/2022 lúc 06:08:26(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCB
BMG
BNW
CHP
DHC
HGW
HUG
IDC
KHS
NAV
PMS
SEB
SED
VCM
VIB
VNT
VQC
HÀ ĐĂNG HUY
#92 Đã gửi : 13/05/2022 lúc 05:38:33(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EAD
GDT
HPW
IBD
SC5
HÀ ĐĂNG HUY
#93 Đã gửi : 16/05/2022 lúc 05:34:22(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 16/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BSH
ICN
MDG
NNT
PMJ
QNU
REE
TTD
VGC
HÀ ĐĂNG HUY
#94 Đã gửi : 17/05/2022 lúc 05:42:03(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 17/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HLS
NTP
TJC
NGUYỄN HOÀNG TUÂN
#95 Đã gửi : 08/06/2022 lúc 03:00:50(UTC)

Cảm ơn: 115 lần
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 17/05/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HLS
NTP
TJC
Mấy anh chị ơi sao không thấy up nữa vậy ????
HÀ ĐĂNG HUY
#96 Đã gửi : 24/06/2022 lúc 06:27:31(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 24/06/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BDT
BLI
CQN
CSC
DNM
IDC
NBT
PTP
VBC
HÀ ĐĂNG HUY
#97 Đã gửi : 27/06/2022 lúc 05:43:18(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 27/06/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

SMC
VNF
VNR
HÀ ĐĂNG HUY
#98 Đã gửi : 28/06/2022 lúc 05:54:06(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/06/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BT1
CDN
DOP
SDG
TSB
VGT
VPS
VSC
HÀ ĐĂNG HUY
#99 Đã gửi : 29/06/2022 lúc 06:49:30(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 29/06/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

APF
CCR
CNN
KMT
MBN
PIC
SJ1
VCG
HÀ ĐĂNG HUY
#100 Đã gửi : 30/06/2022 lúc 06:51:05(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 30/06/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTU
DGW
DTP
NRC
PDN
QSP
SVC
TYA
USD
VNL
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
12 Trang«<34567>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.