Thông báo

Icon
Error

12 Trang123>»
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2022
HÀ ĐĂNG HUY
#1 Đã gửi : 04/01/2022 lúc 05:27:26(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 04/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHP
TLG
VXT
HÀ ĐĂNG HUY
#2 Đã gửi : 05/01/2022 lúc 06:30:44(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 05/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACC
BST
NDW
HÀ ĐĂNG HUY
#3 Đã gửi : 06/01/2022 lúc 05:31:11(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 06/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DPH
HTC
SAB
HÀ ĐĂNG HUY
#4 Đã gửi : 07/01/2022 lúc 05:35:11(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BUD
DHA
GDT
HNP
VNM
HÀ ĐĂNG HUY
#5 Đã gửi : 10/01/2022 lúc 05:33:17(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 10/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DHT
HÀ ĐĂNG HUY
#6 Đã gửi : 11/01/2022 lúc 05:38:37(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 11/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#7 Đã gửi : 12/01/2022 lúc 05:57:11(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 12/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BSP
C32
TCH
TNG
TRA
HÀ ĐĂNG HUY
#8 Đã gửi : 13/01/2022 lúc 05:35:22(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ASM
BMP
EIC
GAB
PNT
SAF
TVP
HÀ ĐĂNG HUY
#9 Đã gửi : 17/01/2022 lúc 05:44:55(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 14/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#10 Đã gửi : 17/01/2022 lúc 05:45:27(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 17/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BMC
PLP
DVP
EVG
NVB
SSB
HÀ ĐĂNG HUY
#11 Đã gửi : 18/01/2022 lúc 05:50:00(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 18/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ABT
CC1
DAT
DM7
QNS
TTC
TUG
VAB
VDB
HÀ ĐĂNG HUY
#12 Đã gửi : 19/01/2022 lúc 05:39:36(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 19/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BLT
C4G
HAP
NHA
NHT
SHP
HÀ ĐĂNG HUY
#13 Đã gửi : 20/01/2022 lúc 05:32:37(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 20/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HCD
HGC
IDJ
KST
SAM
VCP
HÀ ĐĂNG HUY
#14 Đã gửi : 21/01/2022 lúc 05:41:09(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#15 Đã gửi : 24/01/2022 lúc 06:25:17(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 24/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGG
DNH
HÀ ĐĂNG HUY
#16 Đã gửi : 25/01/2022 lúc 05:37:37(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 25/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#17 Đã gửi : 26/01/2022 lúc 05:46:07(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 26/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DPM
TNH
TRS
HÀ ĐĂNG HUY
#18 Đã gửi : 27/01/2022 lúc 05:24:56(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 27/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#19 Đã gửi : 28/01/2022 lúc 05:25:33(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/01/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM
HÀ ĐĂNG HUY
#20 Đã gửi : 07/02/2022 lúc 05:49:55(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 07/02/2022

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ITD
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (39)
12 Trang123>»
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.