Thông báo

Icon
Error

14 Trang«<121314
Gửi chủ đề Trả lời
Dữ liệu Metastock năm 2021
HÀ ĐĂNG HUY
#264 Đã gửi : 13/12/2021 lúc 05:38:38(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 13/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

TFC
WSB
HÀ ĐĂNG HUY
#265 Đã gửi : 14/12/2021 lúc 05:34:16(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 14/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTG
HEJ
ILA
KHP
MED
SBM
VSI
HÀ ĐĂNG HUY
#268 Đã gửi : 15/12/2021 lúc 05:23:35(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 15/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

GLT
MML
MSN
NUE
SBD
TRC
VCF
NGUYỄN MINH CHÂU
#266 Đã gửi : 16/12/2021 lúc 10:32:16(UTC)

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 14/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTG
HEJ
ILA
KHP
MED
SBM
VSI

Admin ơi, ngày 14/12 nhưng trong dữ liệu lại là 13/12. Admin sửa nhé
HÀ ĐĂNG HUY
#269 Đã gửi : 16/12/2021 lúc 05:35:09(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 16/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

A32
DPR
HPD
KTL
NTC
PHR
PRE
THI
VOC
HÀ ĐĂNG HUY
#270 Đã gửi : 17/12/2021 lúc 05:17:11(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 17/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

AGP
BRR
DRC
DTP
DVC
GMX
LMI
NAV
PAS
TMG
VCI
HÀ ĐĂNG HUY
#271 Đã gửi : 20/12/2021 lúc 05:43:14(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 20/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

OPC
TPB
VLC
VPG
HÀ ĐĂNG HUY
#272 Đã gửi : 21/12/2021 lúc 05:23:45(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 21/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HDG
S4A
SDN
VHC
HÀ ĐĂNG HUY
#273 Đã gửi : 22/12/2021 lúc 05:29:15(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 22/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

HHS
VCB
NGUYỄN MINH CHÂU
#267 Đã gửi : 23/12/2021 lúc 08:36:34(UTC)

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Originally Posted by: Client106948 Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hà Đăng Huy Go to Quoted Post
Dữ liệu ngày 14/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CTG
HEJ
ILA
KHP
MED
SBM
VSI

Admin ơi, ngày 14/12 nhưng trong dữ liệu lại là 13/12. Admin sửa nhé

Admin ơi, ngày 14/12 nhưng trong dữ liệu lại là 13/12. Admin up lại giúp mình với nhé
HÀ ĐĂNG HUY
#274 Đã gửi : 23/12/2021 lúc 05:26:17(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 23/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ACL
BID
CMD
HAN
PHN
TLD
VSM
HÀ ĐĂNG HUY
#275 Đã gửi : 24/12/2021 lúc 05:21:06(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 24/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

KPF
NBT
NVL
HÀ ĐĂNG HUY
#276 Đã gửi : 27/12/2021 lúc 05:28:03(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 27/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

ECI
HÀ ĐĂNG HUY
#277 Đã gửi : 28/12/2021 lúc 05:49:19(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 28/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DSN
MDF
MH3
RAL
HÀ ĐĂNG HUY
#278 Đã gửi : 29/12/2021 lúc 05:31:00(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 29/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DGC
HMH
NTH
QHD
TTN
HÀ ĐĂNG HUY
#279 Đã gửi : 30/12/2021 lúc 05:15:26(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 30/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

EMS
NHC
PAI
SIV
TDM
HÀ ĐĂNG HUY
#280 Đã gửi : 31/12/2021 lúc 05:44:25(UTC)


Cảm ơn: 164 lần
Được cảm ơn: 378 lần trong 327 bài viết
Dữ liệu ngày 31/12/2021

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCF
BWE
DHN
NSC
TBC
Trả lời nhanh Hiển thị Trả Lời Nhanh
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (17)
14 Trang«<121314
Gửi chủ đề Trả lời
Di chuyển  
Bạn có thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn có thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn có thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn có thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.