Thông báo

Icon
Error

11 Trang«<91011
Dữ liệu Metastock năm 2020
Hà Đăng Huy
#203 Đã gửi : 16/09/2020 lúc 05:16:24(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 16/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

CAT
DBC
SFN
WCS
Hà Đăng Huy
#204 Đã gửi : 17/09/2020 lúc 05:22:38(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 17/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

C69
CTT
D2D
DNA
DNN
GLT
KHA
MCC
PSL
Hà Đăng Huy
#205 Đã gửi : 18/09/2020 lúc 05:20:17(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 18/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DRL
GEG
HJS
LGC
VC7
VGT
Hà Đăng Huy
#206 Đã gửi : 21/09/2020 lúc 05:31:46(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 21/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

DNC
HTR
NTC
Hà Đăng Huy
#207 Đã gửi : 23/09/2020 lúc 05:36:05(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 22/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM
Hà Đăng Huy
#208 Đã gửi : 23/09/2020 lúc 05:36:24(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 23/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

THG
GVR
HOM
DTP
VSE
Hà Đăng Huy
#209 Đã gửi : 24/09/2020 lúc 06:02:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 24/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BCC
BWS
HPX
ICN
NLG
PNT
PVB
SD5
SIP
Hà Đăng Huy
#210 Đã gửi : 25/09/2020 lúc 05:24:54(UTC)


Cảm ơn: 163 lần
Được cảm ơn: 189 lần trong 147 bài viết
Dữ liệu ngày 25/09/2020

Index
HNX
HOSE
UPCOM

Dữ liệu điều chỉnh

BTS
DIH
HAM
HU4
NED
PCM
XLV
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
11 Trang«<91011
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn có thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.